Bibelteologi 1 (BV103D) har träffar i Örebro 7-8/9, 12-13/10 och 16-17/11.

Kursen i bibelteologi handlar om vad bibeltexterna säger om de stora frågorna: Gud, människan, skapelsen, synd och försoning. Vad är Gamla och Nya Testamentets budskap till sin tid och till vår?  Vad är det som förenar och vad är det som åtskiljer?

BV103D Kursplan med litteraturförteckning

 

Världsreligionerna (RR106D) har träffar i Örebro 14-15/9, 19-20/10, 23-24/11.

Kursen i världsreligionerna belyser hur judendom, islam, hinduism och buddhism ser på världen, Gud och människan. Den förmedlar också väsentliga insikter om moderna rörelser med rötter i de stora religionerna, exempelvis nyandligheten och New Age. I ett samhälle där religion blivit en av vår tids hetaste frågor är behovet av grundläggande kunskaper stort.

RR106D Kursplan med litteraturförteckning