Systematisk teologi (TL103D) har träffar i Örebro 25-26/1, 8-9/3 och 17-18/5.

Kursen i systematisk teologi är en kurs om den kristna trons grunder, vad kyrkan lär om Gud, människan, världen och framtiden.

TL103D Kursplan med litteraturförteckning

Missionsvetenskap (KM101) har träffar i Örebro 18-19/1, 1-2/3 och 10-11/5.

Kursen i missionsvetenskap handlar om den teologi som är grunden för kyrkans mission. Kursen behandlar också övergripande kristna missionens historia och verksamhet i olika tider.

KM101 Kursplan med litteraturförteckning