Planerade kurser

 

2018 ht Bibelteologi 1 Världsreligionerna
7-8/9, 12-13/10, 16-17/11  14-15/9, 19-20/10, 23-24/11
2019 vt Systematisk teologi Missionsvetenskap
Datum för träffarna i Örebro är ännu inte satta.