Planerade kurser

 

2018 ht Bibelteologi 1 Världsreligionerna
7-8/9, 12-13/10, 16-17/11 14-15/9, 19-20/10, 23-24/11
2019 vt Systematisk teologi Missionsvetenskap
25-26/1, 8-9/3, 17-18/5 18-19/1, 1-2/3, 10-11/5