Upplägg

Studietakten för kurserna ligger på kvartsfart (ca 10 timmar i veckan), vilket innebär att studierna kan kombineras med arbete eller andra studier.

Kurserna i teologisk grundkurs på distans ges i samarbete mellan Örebro teologiska högskola (ÖTH) och Liljeholmens folkhögskola. Det innebär att du som student läser kursen via Liljeholmens folkhögskola och även har möjlighet att examinera kursen som en högskolekurs vid ÖTH. För att få högskolepoäng för kurserna måste man få godkänt på alla moment, som kan vara t ex hemtentor eller inlämningsuppgifter.

Utbildningen består av

 • Obligatoriska träffar tre gånger per termin i Örebro med sammanlagt 30 lektioner. Undervisningen varar från fredag kl 16.30 till lördag kl 15.00.
 • Kurserna har viss undervisning och bearbetning via internet mellan träffarna i Örebro.
 • Inläsning av kurslitteratur. Den redovisas på olika sätt, t ex i referat eller recension, bearbetningsuppgifter eller instuderingsfrågor.
 •  Arbeten, t ex PM-skrivande, enskilt eller i grupp. Vi använder lärplattformen Itslearning, som du får tillgång till via skolan.

Studierna bygger på att man själv läser och bearbetar litteratur, så det är viktigt att kunna arbeta självständigt.

 • För den som påbörjar sin första distanskurs hålls en introduktion vid terminens första kurstillfälle, fredag kl 15.00-16.
 • Frånvaro kan i undantagsfall beviljas vid ett av tre kurstillfällen per termin. Frånvaron kompenseras efter diskussion med kursläraren eller distansansvarig.
 • Kursplanering för kommande kurs ges vanligen vid avslutningen av föregående kurs och läggs ut här på ALTs webbplats.
 • När redovisningarna i kursen har godkänts skriver kursläraren in betyg. I studentportalen Studeo kan studenten se vilka kurser som är inskrivna.
 • På kurserna ges enbart betygen Godkänd och Icke godkänd.
 • Lärplattformen Its Learning används för meddelanden till lärare och medstudenter, samt inlämning av och feedback på arbeten.
 • Sista datum för komplettering av uppgifter i en kurs är två år efter kursens slut.