Teologiska program

Visst handlar det om innehållet. Förpackningen kan vara tilltalande, designen vacker, löftena storartade. Men om inte innehållet motsvarar de krav som kan ställas, om inte kvalitén visar sig god, blir man besviken. Att erbjuda utbildning handlar inte främst om fina broschyrer, goda yttre förhållanden eller perfekta studieordningar. Främst handlar det om att erbjuda ett sammanhang där du kan utvecklas, där det finns människor (lärare, personal och medstudenter) som skapar en miljö som är fruktbar och positiv, där livets viktiga frågor formuleras och bearbetas.

Studier i teologi/religionsvetenskap handlar om djup, om tros- och livsåskådning, om att pröva om ens uppfattningar håller, och om att få verktyg att tolka ”heliga texter”. Nya dörrar öppnas till kunskap som man inte kände till, det man trodde visar sig vara ett av flera möjliga sätt att se saken, tillvaron visar sig vara så mycket större och mer komplex än vad man tänkte sig. Kort sagt; man växer som människa.

Örebro teologiska högskola (ÖTH) vill satsa på innehållet. Därför inbjuder vi till en studiegemenskap som kräver helhjärtad arbetsinsats av dig. Du kommer att möta engagerade och kunniga lärare som inte bara finns där under lektionerna. Du får läsa, skriva och diskutera. Du kommer att ha roligt, du kommer att bli frustrerad, men du kommer växa och utvecklas i kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. Så blir det oftast när man tar innehållet på allvar.