Teologiskt program 120 hp

Utbildningen Teologiskt program 120 hp vänder sig till dig som vill ha grundläggande teologiska kunskaper för att på ett bra sätt kunna ta ansvar i församling/kyrka, skola eller samhälle. Många som läser 120 hp gör det som en del av utbildningen till lärare, journalist, kulturarbetare eller något närliggande yrke. Vissa börjar sina studier med 120 hp för att pröva på längre teologiska studier. Detta program ges endast på campus i Örebro.

Det treåriga programmet erbjuder en teologisk grundkurs med orientering i olika teologiska ämnesområden (bibelvetenskap, tros- och livsåskådningsvetenskap, kyrko- och missionsstudier, samt religionshistoria och religionsbeteendevetenskap). Därefter följer en fördjupning med möjlighet till flera inriktningar: Bibelvetenskap (GT/NT med grundspråk), Tro och kyrka (systematisk teologi, kyrkohistoria, missionsvetenskap), Religionsvetenskap för lärare i grundskola och gymnasium.

Utbildningen leder fram till Högskoleexamen i Teologi om 120 hp.

Studiegång teologiskt program 120hp 2017-18