Teologiskt program 180 hp

Utbildningen Teologiskt program 180 hp vänder sig till dig som vill ha en gedigen utbildning inom teologi för att på ett bra sätt kunna ta ansvar i församling/kyrka eller samhällsarbete, eller för att förbereda dig för vidare teologiska studier. Detta program ges endast på campus i Örebro.

Det treåriga programmet erbjuder en teologisk grundkurs med orientering i olika teologiska ämnesområden (bibelvetenskap, tros- och livsåskådningsvetenskap, kyrko- och missionsstudier, samt religionshistoria och religionsbeteendevetenskap). Därefter följer en fördjupning med möjlighet till flera inriktningar: Bibelvetenskap (GT/NT med grundspråk), Tro och kyrka (systematisk teologi, kyrkohistoria, missionsvetenskap), Internationell profil (fältstudier/utbytesstudier), Interkulturell profil och Social-diakonal profil.

Utbildningen leder fram till Teologie kandidatexamen om 180 hp.

Studiegång teologiskt program 180hp 2017-18