Teologiskt program 60 hp

Vill du läsa teologi under ett år?

Teologiskt program 60 hp (Teologisk grundkurs) vänder sig i första hand till dig som vill integrera teologi och yrkesliv för att bättre fungera i församling och samhälle. Detta program ges endast på campus i Örebro.

Den teologiska grundkursen ger dig orientering i olika teologiska ämnesområden (bibelvetenskap, tros- och livsåskådningsvetenskap, kyrko- och missionsstudier, samt religionshistoria och religionsbeteendevetenskap).

Även du som bara ”vill pröva på” att läsa teologi är välkommen att ansöka. Sedan kan du läsa vidare på de längre programmen.

Kurser från det ettåriga programmet ges även på distans.

Studiegång teologiskt program 60 hp 2017-18