Welcome to VIXA WordPress Theme

TAKE YOUR BUSINESS TO NEXT LEVELS

teologi pastor präst

Vad händer när sfi bedrivs i en församlingsmiljö? – Ny studie

25 november 2021

Hyllie Park folkhögskola, Malmö, gav för två år sedan ALT uppdraget att utvärdera vad som händer när sfi-undervisning 
bedrivs av en folkhögskola i församlingsmiljö. Mikael Hallenius, Maria Karlsson och Håkan Kenne (alla lärare på ALT) har
inom ramen för ÖTH (högskolan inom ALT) utfört en studie på sfi-undervisningen i Saronkyrkan, Göteborg. I utvärderingen
har fyra perspektiv studerats: deltagarnas, lärarnas, kyrkans och utbildningens.

I dag har Mikael Hallenius presenterat den slutförda utvärderingen på plats på Hyllie Parks folkhögskola och den fick
positiv respons och gav viktiga samtal.

”Att genomföra den här studien har varit en spännande och lärorik resa. Förhoppningen nu är att resultaten ska ge ett
viktigt bidrag till det pågående samtalet om trosbaserade organisationer som aktörer i civilsamhället”, säger Mikael Hallenius.

För att ta del av studiens resultat och slutsatser finns den att läsa i sin helhet här: 
Vad händer när sfi bedrivs i en församlingsmiljö_ÖTH 211119