Kurser våren 2023

Här kan du läsa mer om de Campuskurser som vi erbjuder till våren. Kurserna kan läsas som fristående kurser eller inom program vid Örebro teologiska högskola.

Kursplaner hittar du här. Nedan ser du två bokstäver i kurskoden för varje kurs. Dessa bokstäver hjälper dig att lättare hitta bland våra kursplaner. OBS att kurser med benämning "Grundnivå 2" har särskilda förkunskapskrav.

Se kursutbud för Örebro teologiska högskola här.


Block VT1 v. 04-13

NYA TESTAMENTET, BASKURS

Grundnivå

BV102C, TISDAG/ONSDAG

Kursen är en introduktionskurs till Nya testamentets skrifter, dess bakgrund, tillkomst- och kanonhistoria och Jesu liv, de första kristnas historia och kyrkan i efterapostolisk tid.


Block VT2 v. 14-23

SYSTEMATISK TEOLOGI 1

Grundnivå

ST103C, TISDAG/ONSDAG

Kursen ger en grundläggande introduktion till den systematiska teologins huvudområden, deras historiska bakgrund och aktuella form.


MISSIONSVETENSKAP, BASKURS

Grundnivå

KM101C, ONSDAG/FREDAG

Den kristna kyrkans missionsuppdrag har både ett lokalt och ett globalt perspektiv och kan studeras både historiskt och teologiskt.


BIBELTEOLOGI 1

Grundnivå

BV103C, ONSDAG/FREDAG

Kursen utgör en fördjupning till de inledande kurserna i GT och NT. Kursen ger en inblick i viktiga teologiska teman som löper genom GT och NT och en fördjupad insikt i de olika bibelböckernas bidrag till en bibelteologi kring dessa teman.


THE BOOK OF REVELATION (WITHOUT GREEK)

Grundnivå 2

BV250R, TISDAG/ONSDAG

The Book of Revelation has a long and complex history of interpretation. How has this book been read and interpreted in the history of the church? How does this affect our reading today?


HAGGAJ OCH SAKARJA 1-8 (SPRÅKLIG)

Grundnivå 2

BV261C, TISDAG/ONSDAG

Denna kurs bygger vidare på grunderna i det exegetiska arbetets olika metoder och infallsvinklar.


THE BOOK OF REVELATION (WITH GREEK)

Grundnivå 2

BV260R, TISDAG/ONSDAG

Den kristna kyrkans missionsuppdrag har både ett lokalt och ett globalt perspektiv och kan studeras både historiskt och teologiskt.


HAGGAJ OCH SAKARJA 1-8 (ICKE-SPRÅKLIG)

Grundnivå 2

BV271C, TISDAG/ONSDAG

Denna kurs bygger vidare på grunderna i det exegetiska arbetets olika metoder och infallsvinklar.


MIGRATION, NATION AND GLOBALIZATION

Grundnivå 2

ST253R, TISDAG/ONSDAG

Increased migration is expected to be one of the major global challenges of the future. In this course, we ask questions about what the theological answers are to questions related to migration, nation, and globalization.


KULTURFÖRSTÅELSE

Grundnivå

KM145R, TORSDAG

Kursen vill ge grundläggande kunskap kring kulturbegreppet
och kulturantropologi som akademiskt studieområde och dess
betydelse för kyrkans missionsuppdrag i teori och praxis.


KULTURFÖRSTÅELSE

Grundnivå 2

KM145R, TORSDAG

Kursen vill ge grundläggande kunskap kring kulturbegreppet och
kulturantropologi som akademiskt studieområde och dess betydelse för
kyrkans missionsuppdrag i teori och praxis.