Welcome to VIXA WordPress Theme

TAKE YOUR BUSINESS TO NEXT LEVELS

teologi pastor präst

Välkommen till Akademi för Ledarskap och Teologi!

Pastors- och ledarprogram

Teologiska ämneskunskaper kombineras med ledarträning och mentorskap i församlingsmiljö.

PROMIS

Terminslång utbildning för dig som vill arbeta interkulturellt utomlands eller i Sverige. 

Masterutbildning

Har du en kandidatexamen i teologi? Läs vidare på avancerad nivå på Örebro teologiska högskola.

Fristående kurser

Onsdags-, Lördags-, Campus- eller Språkkurser. Hitta en kurs som passar dig.

Aktuellt från ALT

Apologetik i en postsekulär tid – konferens i mars på Campus Örebro

Apologetik i en postsekulär tid – konferens i mars på Campus Örebro

Under senare år har religion blivit en av de hetaste frågorna i den offentliga debatten. Somliga har till…

Forskningskonferens: SBL Annual Meeting

Forskningskonferens: SBL Annual Meeting

David Davage, en av ÖTH:s lektorer i bibelvetenskap, har just kommit hem från den årliga stora bibelvetenskapliga konferensen…

Självvärdering inskickad – som ett led i att säkerställa kvaliteten

Självvärdering inskickad – som ett led i att säkerställa kvaliteten

Idag skickade ALT:s kvalitetssamordnare Tommy Wasserman in ÖTH:s självvärdering med sju bilagor till Universitetskanslerämbetet som led i en…

Vad händer när sfi bedrivs i en församlingsmiljö? – Ny studie

Vad händer när sfi bedrivs i en församlingsmiljö? – Ny studie

Hyllie Park folkhögskola, Malmö, gav för två år sedan ALT uppdraget att utvärdera vad som händer när sfi-undervisning…

Årets FRIFO-konferens

Årets FRIFO-konferens

En av slutsatserna från FRIFO-konferensen “Church and democracy in a post-secular society” är att det finns en hel…

Idéburet socialt arbete i ett internationellt perspektiv

Idéburet socialt arbete i ett internationellt perspektiv

Den 14 oktober anordnar ALT en temadag om ämnet ”Idéburet socialt arbete i internationellt perspektiv”. Huvudföreläsare under dagen…

Röster om ALT

Amos Josefsson
Pastors- och ledarprogrammet

"Jag läser på ALT för att fördjupa mina perspektiv, växa i ledarskap, tro och förbereda mig inför många år i tjänst! ALT är en församlingsnära utbildning som kombinerar fördjupande teologiska studier med praktik mitt i det levda församlingslivet!"

Judit Gallardo Lantz
Pastors- och ledarprogrammet

"På Pastors- och ledarprogrammet såg jag möjligheten att få kombinera mina studier med en församlingspraktik och gillade tanken på att fortsätta tjäna i församling samtidigt som jag studerade teologi."

Priscilla G. Mall
Teologiskt kandidatprogram

"Under min tid som student har jag blivit utmanad i att söka och reflektera över det som står i Bibeln, och jag har även fått utrymme till att tänka och reflektera över vad för slags samhälle vi lever i och vad för slags samhälle vi vill leva i."

Markus Frid
Masterprogrammet

”Jag läser masterprogrammet i nytestamentlig exegetik för att mer träffsäkert kunna förkunna och förmedla Guds Ord till människor. Det jag uppskattar mest med utbildningen är de oerhört kompetenta lärarna. Det finns gott om de som har gått före och som är mer än villiga att vara bollplank för alla de frågetecken som vi studenter bär på.”

Something is wrong.
Instagram token error.
Follow