Welcome to VIXA WordPress Theme

TAKE YOUR BUSINESS TO NEXT LEVELS

teologi pastor präst

Välkommen till Akademi för Ledarskap och Teologi!

Pastors- och ledarprogram

Teologiska ämneskunskaper kombineras med ledarträning och mentorskap i församlingsmiljö.

PROMIS

Terminslång utbildning för dig som vill arbeta interkulturellt utomlands eller i Sverige. 

Masterutbildning

Har du en kandidatexamen i teologi? Läs vidare på avancerad nivå på Örebro teologiska högskola.

Fristående kurser

Onsdags-, Lördags-, Campus- eller Språkkurser. Hitta en kurs som passar dig.

Aktuellt från ALT

Idéburet socialt arbete i ett internationellt perspektiv

Idéburet socialt arbete i ett internationellt perspektiv

Den 14 oktober anordnar ALT en temadag om ämnet ”Idéburet socialt arbete i internationellt perspektiv”. Huvudföreläsare under dagen…

FRIFO-konferens 12-13/10 – innehåll och anmälan

FRIFO-konferens 12-13/10 – innehåll och anmälan

Den 12-13 oktober anordnar Örebro teologiska högskola och Teologiska högskolan Stockholm en FRIFO-konferens i Örebro. En aktuell forskningskonferens…

Stort grattis doktor Prosén!

Stort grattis doktor Prosén!

Martina Prosén, lärare på ALT, har disputerat vid Lunds Universitet. Hennes forskning handlar om hur gudstjänstens liv tar…

Ekumenisk studiedag 28/9 – Program och anmälan

Ekumenisk studiedag 28/9 – Program och anmälan

De kristna stororden måste återerövras i varje tid på nytt. Frälsning är ett sådant storord. Det har att…

Teologiska texter på syriska – även i höst

Teologiska texter på syriska – även i höst

På uppdrag av S:ta Mariakyrkan i Örebro gav ALT under vårterminen kursen Teologiska texter på klassisk syriska/arameiska (BV115).…

Boknyhet: Entusiastisk kristendom och fanatism i Knutby

Boknyhet: Entusiastisk kristendom och fanatism i Knutby

Nu publiceras forskningsrapporten om Knutby från Institutet för Pentekostala Studier (IPS). Ulrik Josefsson (prorektor ALT), redaktör tillsammans med…

Röster om ALT

Amos Josefsson
Pastors- och ledarprogrammet

"Jag läser på ALT för att fördjupa mina perspektiv, växa i ledarskap, tro och förbereda mig inför många år i tjänst! ALT är en församlingsnära utbildning som kombinerar fördjupande teologiska studier med praktik mitt i det levda församlingslivet!"

Judit Gallardo Lantz
Pastors- och ledarprogrammet

"På Pastors- och ledarprogrammet såg jag möjligheten att få kombinera mina studier med en församlingspraktik och gillade tanken på att fortsätta tjäna i församling samtidigt som jag studerade teologi."

Priscilla G. Mall
Teologiskt kandidatprogram

"Under min tid som student har jag blivit utmanad i att söka och reflektera över det som står i Bibeln, och jag har även fått utrymme till att tänka och reflektera över vad för slags samhälle vi lever i och vad för slags samhälle vi vill leva i."

Markus Frid
Masterprogrammet

”Jag läser masterprogrammet i nytestamentlig exegetik för att mer träffsäkert kunna förkunna och förmedla Guds Ord till människor. Det jag uppskattar mest med utbildningen är de oerhört kompetenta lärarna. Det finns gott om de som har gått före och som är mer än villiga att vara bollplank för alla de frågetecken som vi studenter bär på.”

Something is wrong.
Instagram token error.
Follow