Welcome to VIXA WordPress Theme

TAKE YOUR BUSINESS TO NEXT LEVELS

teologi pastor präst

Välkommen till Akademi för Ledarskap och Teologi!

Pastors- och ledarprogram

Teologiska ämneskunskaper kombineras med ledarträning och mentorskap i församlingsmiljö.

DIOS

Utbildning inom socialt arbete och diakoni med teologisk fördjupning. Läs en kurs eller en hel termin.

Masterutbildning

Har du en kandidatexamen i teologi? Läs vidare på avancerad nivå på Örebro teologiska högskola.

Lördagskurser

För dig som är intresserad av att läsa teologi vid sidan av annan sysselsättning.

Examenshögtid 3 juni 2021 – några bilder från dagen

Examenshögtid 3 juni 2021 – några bilder från dagen

En dag av glädje och sol! I dag var det ALTs examenshögtid och många studenter som under en…

Bokrelease “För en tid som denna”

Bokrelease “För en tid som denna”

Under drygt ett års tid har 16 pastorer och ledare inom Svenska Alliansmissionen (SAM) skrivit en antologi om…

Sommarkurser 2021/Summer Courses 2021

Sommarkurser 2021/Summer Courses 2021

Vi är glada att även i år kunna erbjuda Sommarkurser! Under 10 veckor får du på distans ta…

Beviljande av ett Erasmus Charter for Higher Education

Beviljande av ett Erasmus Charter for Higher Education

ALT/ÖTH har blivit beviljade ett s k Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) för perioden 2021–2027. Maria Karlsson,…

Talare från världens alla hörn i masterkurs

Talare från världens alla hörn i masterkurs

I masterkursen Systematisk teologi i en global kristenhet som genomförs nu under våren får studenterna ta del av…

Lena-Sofia Tiemeyer uppmärksammas i Dagen

Lena-Sofia Tiemeyer uppmärksammas i Dagen

"Lena-Sofia Tiemeyer är en av världens ledande forskare på Jesaja bok och Sveriges första kvinnliga professor i bibelvetenskap.…

Röster om ALT

Amos Josefsson
Pastors- och ledarprogrammet

“Jag läser på ALT för att fördjupa mina perspektiv, växa i ledarskap, tro och förbereda mig inför många år i tjänst! ALT är en församlingsnära utbildning som kombinerar fördjupande teologiska studier med praktik mitt i det levda församlingslivet!"

Judit Gallardo Lantz
Pastors- och ledarprogrammet

“På Pastors- och ledarprogrammet såg jag möjligheten att få kombinera mina studier med en församlingspraktik och gillade tanken på att fortsätta tjäna i församling samtidigt som jag studerade teologi."

Priscilla G. Mall
Teologiskt kandidatprogram

“Under min tid som student har jag blivit utmanad i att söka och reflektera över det som står i Bibeln, och jag har även fått utrymme till att tänka och reflektera över vad för slags samhälle vi lever i och vad för slags samhälle vi vill leva i."

Markus Frid
Masterprogrammet

”Jag läser masterprogrammet i nytestamentlig exegetik för att mer träffsäkert kunna förkunna och förmedla Guds Ord till människor. Det jag uppskattar mest med utbildningen är de oerhört kompetenta lärarna. Det finns gott om de som har gått före och som är mer än villiga att vara bollplank för alla de frågetecken som vi studenter bär på.”

Something is wrong.
Instagram token error.
Follow