Welcome to VIXA WordPress Theme

TAKE YOUR BUSINESS TO NEXT LEVELS

teologi pastor präst

Välkommen till Akademi för Ledarskap och Teologi!

Pastors- och ledarprogram

Teologiska ämneskunskaper kombineras med ledarträning och mentorskap i församlingsmiljö.

DIOS

Utbildning inom socialt arbete och diakoni med teologisk fördjupning. Läs en kurs eller en hel termin.

Masterutbildning

Har du en kandidatexamen i teologi? Läs vidare på avancerad nivå på Örebro teologiska högskola.

Fristående kurser

På Akademi för Ledarskap och Teologi kan du läsa fristående kurser i olika format.

Beviljande av ett Erasmus Charter for Higher Education

Beviljande av ett Erasmus Charter for Higher Education

ALT/ÖTH har blivit beviljade ett s k Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) för perioden 2021–2027. Maria Karlsson,…

Talare från världens alla hörn i masterkurs

Talare från världens alla hörn i masterkurs

I masterkursen Systematisk teologi i en global kristenhet som genomförs nu under våren får studenterna ta del av…

Lena-Sofia Tiemeyer uppmärksammas i Dagen

Lena-Sofia Tiemeyer uppmärksammas i Dagen

"Lena-Sofia Tiemeyer är en av världens ledande forskare på Jesaja bok och Sveriges första kvinnliga professor i bibelvetenskap.…

Öppet Hus 2021 – en lyckad dag!

Öppet Hus 2021 – en lyckad dag!

En öppet hus-dag som går till historien som annorlunda men ändå med väldigt lyckat resultat. I en verksamhet…

2000 år gammalt manuskript har hittats vid Döda havet

2000 år gammalt manuskript har hittats vid Döda havet

Bilden visar en del av en annan dödahavsrulle (“Stora Jesajarullen" 1QIsaᵃ). På 1940-talet gjordes ett av de handskriftsfynd…

ALT lyfter in globala perspektiv

ALT lyfter in globala perspektiv

Teologisk utbildning bedrivs ofta utifrån svenska och västliga perspektiv. Centrum för kristenheten har dock förflyttats och nu lyfter…

Röster om ALT

Amos Josefsson
Pastors- och ledarprogrammet

“Jag läser på ALT för att fördjupa mina perspektiv, växa i ledarskap, tro och förbereda mig inför många år i tjänst! ALT är en församlingsnära utbildning som kombinerar fördjupande teologiska studier med praktik mitt i det levda församlingslivet!"

Judit Gallardo Lantz
Pastors- och ledarprogrammet

“På Pastors- och ledarprogrammet såg jag möjligheten att få kombinera mina studier med en församlingspraktik och gillade tanken på att fortsätta tjäna i församling samtidigt som jag studerade teologi."

Priscilla G. Mall
Teologiskt kandidatprogram

“Under min tid som student har jag blivit utmanad i att söka och reflektera över det som står i Bibeln, och jag har även fått utrymme till att tänka och reflektera över vad för slags samhälle vi lever i och vad för slags samhälle vi vill leva i."

Josefin Samuelsson
Masterprogrammet

”Masterprogrammet är en fantastisk möjlighet för dig som söker teologisk fördjupning. Oavsett om du vill utrustas för församlingstjänst, vidare studier eller helt andra uppgifter."

Something is wrong.
Instagram token error.
Follow