Welcome to VIXA WordPress Theme

TAKE YOUR BUSINESS TO NEXT LEVELS

teologi pastor präst

Välkommen till Akademi för Ledarskap och Teologi!

Pastors- och ledarprogram

Teologiska ämneskunskaper kombineras med ledarträning och mentorskap i församlingsmiljö.

Teologiska program

Studera teologi på Örebro teologiska högskola! Tre års studier leder till en teologie kandidatexamen.

Masterutbildning

Har du en kandidatexamen i teologi? Läs vidare på avancerad nivå på Örebro teologiska högskola.

Fristående kurser

På Akademi för Ledarskap och Teologi kan du läsa fristående kurser i olika format.

Seminarium: Kyrkan, stat och civilsamhälle

Seminarium: Kyrkan, stat och civilsamhälle

Vi kommer få tre olika inspel som behandlar kyrka och tro i samhället. Seminariet ger mycket utrymme till…

Corona-anpassning av ALTs verksamhet

Corona-anpassning av ALTs verksamhet

Med anledning av coronapandemin anpassar ALT / ÖTH läsårsuppstarten och verksamheten under hösten, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Studenter kommer…

Pressrelease – Våra första två professorer

Pressrelease – Våra första två professorer

Idag har ett för ALT historiskt beslut fattats när rektor Niklas Holmefur beslutat att befordra lektor Lena-Sofia Tiemeyer…

Grattis David Davage!

Grattis David Davage!

David Davage (för nuvarande tjänstledig från ALT) har nu blivit docent i GT i Lund. Stort grattis David!…

FRIFO-konferens 12-13 okt, 2021

FRIFO-konferens 12-13 okt, 2021

CHURCH AND DEMOCRACY IN A POST-SECULAR SOCIETY  Konferensen som skulle ha ägt rum 13-14 okt 2020 har blivit…

Artikel i Dagen

Artikel i Dagen

Här kan du läsa artikeln där Tommy Wasserman berättar med om antika nytestamentliga papyrushandskrifter som stulits från Oxford…

Röster om ALT

Rikard Berle
Pastors- och ledarprogrammet

“Det jag uppskattar mest med ALT är att vi studerar teologi som är nära verkligheten och församlingen."

Lisa Fredlund
Mentor Pastors- och ledarprogrammet

“ALT är en plats för den lokala församlingen att utrusta och träna framtidens ledare och pastorer."

Petra Lindsmyr
PROMIS

“För mig var PROMIS en mycket bra förberedelse för att arbeta i en annan kultur."

Matti Tordsson
Teologiskt kandidatprogram

“Det jag uppskattar mest med ÖTH är att alla jag möter, lärare och studenter, brinner för teologin. Det inspirerar mig till att lära och att växa i tron."

Something is wrong.
Instagram token error.