Welcome to VIXA WordPress Theme

TAKE YOUR BUSINESS TO NEXT LEVELS

teologi pastor präst

Välkommen till Örebro teologiska högskola!

Teologiska program

Studera teologi på ÖTH! Tre års studier leder till en teologie kandidatexamen.

Fristående kurser

På ÖTH kan du läsa fristående kurser i olika format – på vardagar eller helger.

Masterutbildning

Har du en kandidatexamen i teologi? Läs vidare på avancerad nivå på ÖTH.

Forskning

Scheman för Högre seminarium, nyheter om publikationer med mera.

Beviljande av ett Erasmus Charter for Higher Education
7 april 2021
ALT och ÖTH har blivit beviljade ett s k Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) för perioden 2021–2027...
Talare från världens alla hörn i masterkurs
30 mars 2021
I masterkursen Systematisk teologi i en global kristenhet som genomförs nu under våren får studenterna ta del av många spännande...
Lena-Sofia Tiemeyer uppmärksammas i Dagen
19 mars 2021
"Lena-Sofia Tiemeyer är en av världens ledande forskare på Jesaja bok och Sveriges första kvinnliga professor i bibelvetenskap...
2000 år gammalt profetmanuskript har hittats
17 mars 2021
På 1940-talet gjordes ett av de handskriftsfynd som fått störst betydelse för studiet av...
Historisk underskrift
18 december 2020
Mikael Tellbe, Örebro teologiska högskolas studierektor, har nu skrivit under intyg till masterexamen för två studenter som nu är klara med sin utbildning vid ALT...
Digital undervisning från och med 24 november
23 november 2020
Verksamheten övergår fr.o.m 24 november helt till digital undervisning. Beslutet gäller i första hand höstterminen ut...

Röster om ÖTH

Victor Alphonce
Teologiskt basår

”ÖTH är den bästa platsen att utmana och fördjupa sin teologi på."

Laura Segura
Teologiskt program 120 hp

“Genom studierna och tack vare alla jag möter där har jag fått en bättre förståelse för vad jag tror på och kunskap för att lära ut det som är viktigt för människan i livet."

Priscilla Ganda Mall
Teologiskt kandidatprogram

“Under min tid som student har jag blivit utmanad i att söka och reflektera över det som står i Bibeln, och jag har även fått utrymme till att tänka och reflektera över vad för slags samhälle vi lever i och vad för slags samhälle vi vill leva i."

Josefin Samuelsson
Masterutbildning

”Masterprogrammet är en fantastisk möjlighet för dig som söker teologisk fördjupning. Oavsett om du vill utrustas för församlingstjänst, vidare studier eller helt andra uppgifter."

Something is wrong.
Instagram token error.
Follow