Welcome to VIXA WordPress Theme

TAKE YOUR BUSINESS TO NEXT LEVELS

teologi pastor präst

Välkommen till Örebro teologiska högskola!

Teologiska program

Studera teologi på ÖTH! Tre års studier leder till en teologie kandidatexamen.

Fristående kurser

På ÖTH kan du läsa fristående kurser i olika format – på vardagar eller helger.

Masterutbildning

Har du en kandidatexamen i teologi? Läs vidare på avancerad nivå på ÖTH.

Forskning

Scheman för Högre seminarium, nyheter om publikationer med mera.

Kurs: Teologiska texter på klassisk syriska/arameiska
18 augusti 2022
På uppdrag av S:ta Mariakyrkan i Örebro ger ALT under höstterminen kursen Teologiska texter på klassisk syriska...
SONG, PRAYER, SCRIPTURE - Psaltarkonferens 13-15 oktober
16 maj 2022
Det är få böcker som har haft en sådan inverkan på troende gemenskaper som Psaltaren, nu som då. Den 13-15 oktober...
Boknyhet: Ledd för att leda
16 mars 2022
Mikael Tellbe, lärare i Nya testamentet på ALT, är huvudredaktör för kommentarsserien Nya testamentets budskap...
Artikelnyhet: Hör berättelsen om äktenskapsbryterskan verkligen hemma i Bibeln?
9 februari 2022
En av de mest älskade evangelieberättelserna – den om hur Jesus frikänner en äktenskapsbryterska som riskerar...

Röster om ÖTH

Mikaela Hallén
Teologiskt basår

"Här finns en bredd av människor med olika bakgrund, förkunskaper och vision vilket bidrar till en tillåtande miljö där man på riktigt får plats att brottas med obekväma frågor."

Marlina Walter
Teologiskt kandidatprogram

"Jag läser kandidatprogrammet för att jag studerar till präst i Svenska kyrkan. Jag kommer läsa till Magister efter dessa tre år och studerar sedan vidare i Uppsala. Jag uppskattar bredden och öppenheten mot olika samfund."

Priscilla Ganda Mall
Teologiskt kandidatprogram

"Under min tid som student har jag blivit utmanad i att söka och reflektera över det som står i Bibeln, och jag har även fått utrymme till att tänka och reflektera över vad för slags samhälle vi lever i och vad för slags samhälle vi vill leva i."

Markus Frid
Masterutbildning

”Det jag uppskattar mest med utbildningen är de oerhört kompetenta lärarna. Det finns gott om de som har gått före och som är mer än villiga att vara bollplank för alla de frågetecken som vi studenter bär på."