Welcome to VIXA WordPress Theme

TAKE YOUR BUSINESS TO NEXT LEVELS

teologi pastor präst

Välkommen till Örebro teologiska högskola!

Teologiska program

Studera teologi på ÖTH! Tre års studier leder till en teologie kandidatexamen.

Fristående kurser

På ÖTH kan du läsa fristående kurser i olika format – på vardagar eller helger.

Masterutbildning

Har du en kandidatexamen i teologi? Läs vidare på avancerad nivå på ÖTH.

Forskning

Scheman för Högre seminarium, nyheter om publikationer med mera.

Pressrelease - våra två första professorer
16 juni 2020
Idag har ett för ALT historiskt beslut fattats när rektor Niklas Holmefur beslutat att befordra...
Grattis David Davage!
18 maj 2020
David Davage (för nuvarande tjänstledig från ALT) har nu blivit docent i GT i Lund. Stort grattis David! Studenter på ALT och kollegor är mycket glada...
FRIFO-konferens, 13-14 okt 2020
13-14 okt 2020
Konferensen är ett samarbete mellan Örebro Teologiska Högskola, Teologiska Högskolan i Stockholm och Frikyrkliga Forskningsrådet (FRIFO)...
Högt söktryck!
16 april 2020
Vi har ett högt söktryck i år, vilket gläder oss! De teologiska programmen och masterutbildningarna visar på nya rekord...
Följ Öppet Hus live här på hemsidan!
19 mars 2020
Den 19 mars är det äntligen dags för Öppet Hus och det kommer endast sändas live. Vi kommer inte ha besökare på plats denna dag.
Forskningssymposium vid Umeå Universitet
25-26 april 2020
Welcome to a symposium in theology focusing on the theme of Miracles and History in Biblical Studies: Exegetical, Systematic and Philosophical Perspectives.

Röster om ÖTH

Victor Alphonce
Teologiskt basår

”ÖTH är den bästa platsen att utmana och fördjupa sin teologi på."

Laura Segura
Teologiskt program 120 hp

“Genom studierna och tack vare alla jag möter där har jag fått en bättre förståelse för vad jag tror på och kunskap för att lära ut det som är viktigt för människan i livet."

Emilia Lundahl
Teologiskt kandidatprogram

”Genom ett stort bibliotek, närvarande lärare och alla studenter har campus blivit ett andra hem.”

Henrik Åström
Masterutbildning

“Utbildningen erbjuder en dynamisk studiemiljö med goda möjligheter till att forma kursinnehållen efter egen önskan."

Something is wrong.
Instagram token error.