Welcome to VIXA WordPress Theme

TAKE YOUR BUSINESS TO NEXT LEVELS

teologi pastor präst

Välkommen till Örebro teologiska högskola!

Teologiska program

Studera teologi på ÖTH! Tre års studier leder till en teologie kandidatexamen.

Fristående kurser

På ÖTH kan du läsa fristående kurser i olika format – på vardagar eller helger.

Masterutbildning

Har du en kandidatexamen i teologi? Läs vidare på avancerad nivå på ÖTH.

Forskning

Scheman för Högre seminarium, nyheter om publikationer med mera.

Ekumenisk studiedag i Örebro 28 september
3 juni 2021
De kristna stororden måste återerövras i varje tid på nytt. Frälsning är ett sådant storord. Det har att göra med den kristna...
Sebastian Brock gästföreläsare i BV115
24 maj 2021
Kursen BV115 Teologiska texter på klassisk syriska/arameiska har haft besök av Sebastian Brock (t v i bild)...
Frifo-konferens 12-13 oktober i Örebro
18 maj 2021
Den 12-13 oktober är det dags för Frifo-konferens i Örebro. En aktuell forskningskonferens med talare som...
Sommarkurser 2021/Summer Courses 2021
6 maj 2021
Vi är glada att även i år kunna erbjuda Sommarkurser! Under 10 veckor får du på distans ta del av undervisning i teologi...
Beviljande av ett Erasmus Charter for Higher Education
7 april 2021
ALT och ÖTH har blivit beviljade ett s k Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) för perioden 2021–2027...
Talare från världens alla hörn i masterkurs
30 mars 2021
I masterkursen Systematisk teologi i en global kristenhet som genomförs nu under våren får studenterna ta del av många spännande...

Röster om ÖTH

Victor Alphonce
Teologiskt basår

”ÖTH är den bästa platsen att utmana och fördjupa sin teologi på."

Laura Segura
Teologiskt program 120 hp

“Genom studierna och tack vare alla jag möter där har jag fått en bättre förståelse för vad jag tror på och kunskap för att lära ut det som är viktigt för människan i livet."

Priscilla Ganda Mall
Teologiskt kandidatprogram

“Under min tid som student har jag blivit utmanad i att söka och reflektera över det som står i Bibeln, och jag har även fått utrymme till att tänka och reflektera över vad för slags samhälle vi lever i och vad för slags samhälle vi vill leva i."

Markus Frid
Masterutbildning

”Det jag uppskattar mest med utbildningen är de oerhört kompetenta lärarna. Det finns gott om de som har gått före och som är mer än villiga att vara bollplank för alla de frågetecken som vi studenter bär på."

Something is wrong.
Instagram token error.
Follow