Welcome to VIXA WordPress Theme

TAKE YOUR BUSINESS TO NEXT LEVELS

teologi pastor präst

Välkommen till Örebro teologiska högskola!

Teologiska program

Studera teologi på ÖTH! Tre års studier leder till en teologie kandidatexamen.

Fristående kurser

På ÖTH kan du läsa fristående kurser i olika format – på vardagar eller helger.

Masterutbildning

Har du en kandidatexamen i teologi? Läs vidare på avancerad nivå på ÖTH.

Forskning

Scheman för Högre seminarium, nyheter om publikationer med mera.

Forskningskonferens: - ”Ancestor and Exodus Traditions in Second Isaiah.”
13 september 2021
ÖTH:s professor i Gamla testamentet, Lena-Sofia Tiemeyer, har just kommit hem från en...
FRIFO-konferens 12-13 oktober - innehåll och anmälan
7 september 2021
Den 12-13 oktober anordnar Örebro teologiska högskola och Teologiska högskolan Stockholm en FRIFO-konferens...
Stort grattis doktor Prosén!
6 september 2021
Martina Prosén, lärare på ALT, har disputerat vid Lunds Universitet. Hennes forskning handlar om hur gudstjänstens...
Ekumenisk studiedag i Örebro 28/9 - program och anmälan
2 september 2021
De kristna stororden måste återerövras i varje tid på nytt. Frälsning är ett sådant storord. Det har att göra med den kristna...
Teologiska texter på syriska - även i höst
20 augusti 2021
På uppdrag av S:ta Mariakyrkan i Örebro gav ALT under vårterminen kursen Teologiska texter på klassisk syriska/arameiska...
Trosbaserade organisationer och professionsutveckling
23 juni 2021
På vilka sätt kan perspektiv från praktisk teologi bidra till studiet av professionell utveckling inom trosbaserade...

Röster om ÖTH

Victor Alphonce
Teologiskt basår

”ÖTH är den bästa platsen att utmana och fördjupa sin teologi på."

Laura Segura
Teologiskt program 120 hp

"Genom studierna och tack vare alla jag möter där har jag fått en bättre förståelse för vad jag tror på och kunskap för att lära ut det som är viktigt för människan i livet."

Priscilla Ganda Mall
Teologiskt kandidatprogram

"Under min tid som student har jag blivit utmanad i att söka och reflektera över det som står i Bibeln, och jag har även fått utrymme till att tänka och reflektera över vad för slags samhälle vi lever i och vad för slags samhälle vi vill leva i."

Markus Frid
Masterutbildning

”Det jag uppskattar mest med utbildningen är de oerhört kompetenta lärarna. Det finns gott om de som har gått före och som är mer än villiga att vara bollplank för alla de frågetecken som vi studenter bär på."

Something is wrong.
Instagram token error.
Follow