Teologiska texter på klassisk syriska/arameiska

På uppdrag av S:ta Mariakyrkan i Örebro ger ALT under vårterminen (uppskjutet från höstterminen) kursen Teologiska texter på klassisk syriska/arameiska. Kursen startar den 23 januari.

Ansökan görs via mejl. Skriv ditt namn och dina kontaktuppgifter och skicka till: zeki.aydin@mariakyrkan.org (tel: 0720-21 09 87). Sista ansökan är den 16 december.

Välkommen till en spännande kurs!