Innehåll och upplägg av studier

Teologiskt program (120 hp) inleds med ett basår med orientering inom olika teologiska ämnesområden (bibelvetenskap, tros- och livsåskådningsvetenskap, kyrko- och missionsstudier, samt religionshistoria och religionsbeteendevetenskap). Därefter följer ett år av fördjupning med möjlighet till flera inriktningar: Bibelvetenskap (GT/NT med grundspråk), Tro och kyrka (systematisk teologi, kyrkohistoria, missionsvetenskap), Religionsvetenskap (lärarförberedande), Sociala och diakonala studier.

Utbildningen leder fram till högskoleexamen i teologi om 120 hp och läses på plats på Örebro teologiska högskola.

Utbildningsplan Högskoleexamen 120 hp

Studiegång för heltidsstudier vid program på grundnivå under 2022-2023

Avgifter under studier

Undervisningen på ÖTH är kostnadsfri och ger möjlighet till studiemedel. Alla programstudenter vid ÖTH omfattas av kårobligatorium.

Studenten betalar en terminsavgift på 500 kr/termin (halvtidsstuderande 300 kr), samt en kåravgift på 125 kr/termin (halvtidsstuderande 62 kr). Avgiften faktureras av ALT.

Terminsavgiften täcker direkt studentrelaterade kostnader såsom:

  • försäkring
  • utskrifter till lektioner
  • omkostnader vid avslutningar
  • mat och logi vid gemensamma utbildningsdagar för alla studenter i Örebro i november och mars

Utöver detta tillkommer kostnader för litteratur och kompendier (ca 2 000 kr/termin).

Studenter som vill söka studiemedel ansvarar själva för att ansöka om detta hos CSN. För ytterligare information om studiemedel hänvisar vi till:

  • CSN.se – för allmän information om studiemedel samt för ansökan
  • Vid frågor om studiemedel i relation till studier vid ÖTH, kontakta studievägledare.