Röster om ÖTH

MIKAELA HALLÉN

Student Teologiskt basår

Här finns en bredd av människor med olika bakgrund, förkunskaper och vision vilket bidrar till en tillåtande miljö där man på riktigt får plats att brottas med obekväma frågor.

MARLINA WALTER

Student Teologiskt kandidatprogram

Jag läser kandidatprogrammet för att jag studerar till präst i Svenska kyrkan. Jag kommer läsa till Magister efter dessa tre år och studerar sedan vidare i Uppsala. Jag uppskattar bredden och öppenheten mot olika samfund.

PRISCILLA GANDA MALL

Student Teologiskt kandidatprogram

I dagens samhälle blir vi ständigt uppdaterade och inmatade med all möjlig information och reklam. Under min tid som student har jag blivit utmanad i att söka och reflektera över det som står i Bibeln, och jag har även fått utrymme till att tänka och reflektera över vad för slags samhälle vi lever i och vad för slags samhälle vi vill leva i.

ELISA KARLSSON

Student Teologiskt kandidatprogram

Jag hoppas kunna använda mina studier för att kunna ge andra människor viktiga verktyg för att få en djupare förståelse av tron och Guds ord. Det jag uppskattar mest är att jag lär känna Gud. Man får definitivt en bredd i sin kunskap och förståelse, och får chans att studera ämnen man knappt visste fanns, men i alla kurser inser man att bibelns Gud är lika stor idag som han var då. Om man är intresserad av att få en djupare förståelse och vill få betydelsefulla verktyg för hela livet tycker jag att man ska läsa kandidatprogrammet. Eller om man helt enkelt vill se att allt man pluggar pekar på att Jesus är svaret.

MARKUS FRID

Student Masterprogrammet inriktning Bibelvetenskap

Jag läser masterprogrammet i nytestamentlig exegetik för att mer träffsäkert kunna förkunna och förmedla Guds Ord till människor. Det jag uppskattar mest med utbildningen är de oerhört kompetenta lärarna. Det finns gott om de som har gått före och som är mer än villiga att vara bollplank för alla de frågetecken som vi studenter bär på. Jag tycker att du ska läsa masterprogrammet i exegetik som hungrar efter att förstå inte bara 'vad' och 'varför', utan också på ett djupare plan 'hur' man på ett ansvarsfullt sätt kan tolka Bibeln som Guds Ord.

JOSEFIN SAMUELSSON

Student Masterprogrammet inriktning Historisk-systematisk teologi

Masterprogrammet är en fantastisk möjlighet för dig som söker teologisk fördjupning. Oavsett om du vill utrustas för församlingstjänst, vidare studier eller helt andra uppgifter. Masterstudierna har gett mig vidgade perspektiv, djupare kunskap, näring till tron och en hel del glädje. Jag uppskattar de engagerade lärarna, samtalen med andra studenter och flexibiliteten i utbildningens utformning.