Welcome to VIXA WordPress Theme

TAKE YOUR BUSINESS TO NEXT LEVELS

teologi pastor präst
Priscilla Ganda Mall
Student Teologiskt kandidatprogram
"I dagens samhälle blir vi ständigt uppdaterade och inmatade med all möjlig information och reklam. Under min tid som student har jag blivit utmanad i att söka och reflektera över det som står i Bibeln, och jag har även fått utrymme till att tänka och reflektera över vad för slags samhälle vi lever i och vad för slags samhälle vi vill leva i."
Elisa Karlsson
Student Teologiskt kandidatprogram
”Jag hoppas kunna använda mina studier för att kunna ge andra människor viktiga verktyg för att få en djupare förståelse av tron och Guds ord. Det jag uppskattar mest är att jag lär känna Gud. Man får definitivt en bredd i sin kunskap och förståelse, och får chans att studera ämnen man knappt visste fanns, men i alla kurser inser man att bibelns Gud är lika stor idag som han var då. Om man är intresserad av att få en djupare förståelse och vill få betydelsefulla verktyg för hela livet tycker jag att man ska läsa kandidatprogrammet. Eller om man helt enkelt vill se att allt man pluggar pekar på att Jesus är svaret.”
Samuel Kullingsjö
Student Masterprogrammet inriktning Historisk-systematisk teologi
”Högskolestudierna har kommit att bli något djupt existentiellt för mig och att få forma delar av sin egen utbildning har varit oerhört stimulerande. Själv läser jag på halvfart och flexibiliteten i studieupplägget har gjort det möjligt att kombinera utbildning med arbete. Kombinationen har dessutom stimulerat både studier och arbetsliv. Så även om det i mitt fall är otydligt vad utbildningen kommer att leda fram till har jag alltså goda skäl att läsa en master i teologi.”
Josefin Samuelsson
Student Masterprogrammet inriktning Historisk-systematisk teologi
”Masterprogrammet är en fantastisk möjlighet för dig som söker teologisk fördjupning. Oavsett om du vill utrustas för församlingstjänst, vidare studier eller helt andra uppgifter. Masterstudierna har gett mig vidgade perspektiv, djupare kunskap, näring till tron och en hel del glädje. Jag uppskattar de engagerade lärarna, samtalen med andra studenter och flexibiliteten i utbildningens utformning.”
Markus Frid
Student Masterprogrammet inriktning Bibelvetenskap
”Jag läser masterprogrammet i nytestamentlig exegetik för att mer träffsäkert kunna förkunna och förmedla Guds Ord till människor. Det jag uppskattar mest med utbildningen är de oerhört kompetenta lärarna. Det finns gott om de som har gått före och som är mer än villiga att vara bollplank för alla de frågetecken som vi studenter bär på. Jag tycker att du ska läsa masterprogrammet i exegetik som hungrar efter att förstå inte bara 'vad' och 'varför', utan också på ett djupare plan 'hur' man på ett ansvarsfullt sätt kan tolka Bibeln som Guds Ord.”
Victor Alphonce
Tidigare student Teologiskt basår
"ÖTH är den bästa platsen att utmana och fördjupa sin teologi på, och kanske även sin tro. Man får en bred och nyanserad utbildning av överkompetenta lärare, men Jesus är fortfarande tydligt i centrum. "
Laura Segura
Tidigare student Teologiskt program 120 hp
"Jag läser med målet att bli religionslärare. Att läsa på ÖTH har varit en spännande resa in i samhället genom religioner, filosofi, sociologi mm, med fokus på Bibeln och kyrkan. Genom studierna och tack vare alla jag möter där har jag fått en bättre förståelse för vad jag tror på och kunskap för att lära ut det som är viktigt för människan i livet."