Welcome to VIXA WordPress Theme

TAKE YOUR BUSINESS TO NEXT LEVELS

teologi pastor präst
Victor Alphonce
Student teologiskt basår
"ÖTH är den bästa platsen att utmana och fördjupa sin teologi på, och kanske även sin tro. Man får en bred och nyanserad utbildning av överkompetenta lärare, men Jesus är fortfarande tydligt i centrum. "
Laura Segura
Student teologiskt program 120 hp
"Jag läser med målet att bli religionslärare. Att läsa på ÖTH har varit en spännande resa in i samhället genom religioner, filosofi, sociologi mm, med fokus på Bibeln och kyrkan. Genom studierna och tack vare alla jag möter där har jag fått en bättre förståelse för vad jag tror på och kunskap för att lära ut det som är viktigt för människan i livet."
Emilia Lundahl
Student teologiskt kandidatprogram
”ÖTH hjälper mig att få en djupare grund att stå på i min tro och vardag genom att studera Guds ord. Att lära känna Gud ännu mer och att bättre kunna tala om tron med andra. Genom ett stort bibliotek, närvarande lärare och alla studenter har campus blivit ett andra hem där jag studerar teologi teoretiskt och lever ut det praktiskt.”
Matti Tordsson
Student teologiskt kandidatprogram
"Jag är antagen som prästkandidat i Strängnäs stift och läser på ÖTH som en del av min prästutbildning. Det jag uppskattar mest med ÖTH är att alla jag möter, lärare och studenter, brinner för teologin. Det inspirerar mig till att lära och att växa i tron."
Albin Alm
Student teologiskt kandidatprogram
"Jag hade knappt någon koll på vad teologi var innan jag började på ÖTH, men jag var nyfiken och ville prova på det. Idag ser jag främst teologistudier som ett sätt att utveckla ett språk och uttryckssätt för min tro på Gud för att bättre kunna förklara den för olika människor i olika sammanhang. Samtidigt är det så att ju mer jag lär mig desto tydligare blir det hur liten min kunskap är och hur stor Gud är!"
Ellen Vingren
Tidigare student på masterutbildningen i praktisk teologi (i samarbete med HLT och Ansgar)
"Det jag uppskattar mest med masterutbildningen i praktisk teologi är den starka kopplingen mellan kursernas innehåll och studenternas församlingsliv. Jag har fått kunskap som jag direkt kan relatera till den församling jag finns i. Så bra!"
Henrik Åström
Pastor, Pingstkyrkan Lund. Student på masterutbildningen i praktisk teologi (i samarbete med HLT och Ansgar)
"Masterutbildningen i ledarskap och församlingsutveckling har gett mig som församlingsledare många viktiga och nödvändiga redskap. Utbildningen erbjuder en dynamisk studiemiljö med goda möjligheter till att forma kursinnehållen efter egen önskan. Jag rekommenderar denna utbildning för alla församlingsledare som vill ta nästa steg i sitt ledarskap."
Åsa Molin
Lärare i praktisk teologi. Student på masterutbildningen i praktisk teologi (i samarbete med HLT och Ansgar)
"Jag har inte ångrat att jag sökte Masterutbildningen i praktiskt teologi en sekund! Med ett tydligt, integrerat och pedagogiskt upplägg bjuder utbildningen på både bredd och djup. Lärarna är de bästa inom sina fält och samtalen med de andra studenterna från Norge och Sverige är alltid givande och horisontvidgande."