Studievägledning

Dan Elofsson
Studievägledare fyraårigt pastors- och ledarprogram
Biträdande utbildningsföreståndare och lärare i exegetik. Har studerat på SALT samt teol. kand. från Örebro Teologiska Högskola. Magisteruppsats vid Umeå Universitet. Har varit pastor, senast i Pingstkyrkan i Lund.
Tel 040-37 59 51.
Maria Karlsson
Studievägledare PROMIS
Teol. kand. vid Örebro Missionsskola 2003. Master i Biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås 1999. Missionär i Kina 2006-2010. Masterstudent i interkulturellt arbete vid VID Vitenskapelige høgskole i Norge.
Tel: 0708-709623
E-post
Ludvig Svensson
Studievägledare teologiska program och kurser. Frågor om behörighet och tillgodoräkningar.
Vikarierande studievägledare och timlärare i bibelvetenskap. Teol. kand. vid Örebro Missionsskola 2015. Masterstudent i Nya testamentets exegetik vid Lunds universitet.
Tel 070-536 21 24

© 2017 Akademi för Ledarskap och Teologi