Studievägledning

Dan Elofsson
Studievägledare fyraårigt pastors- och ledarprogram
Biträdande utbildningsföreståndare och lärare i exegetik. Har studerat på SALT samt teol. kand. från Örebro Teologiska Högskola. Magisteruppsats vid Umeå Universitet. Har varit pastor, senast i Pingstkyrkan i Lund.
Tel 040-37 59 51.
Ludvig Svensson
Studievägledare teologiska program och kurser. Frågor om behörighet och tillgodoräkningar.
Vikarierande studievägledare och timlärare i bibelvetenskap. Teol. kand. vid Örebro Missionsskola 2015. Masterstudent i Nya testamentets exegetik vid Lunds universitet.
Tel 070-536 21 24

© 2017 Akademi för Ledarskap och Teologi