Studieorter

Akademi för Ledarskap och Teologi vill göra teologisk ledarträning tillgänglig för många i Sverige. Därför finns möjligheter att läsa utbildningen på regionala studiecentra. På dessa platser finns studieledare, studiegemenskap och videokonferens genom vilken studenter kan delta i undervisning.

Genom våra studiecentra ges möjlighet för fler att ta del av teologisk ledarutbildning utifrån den församling eller organisation som man redan är delaktig i. Församlingar kan utbilda sina ledare som redan har församlingens förtroende.

Flera församlingar runt våra studiecentra har idag goda erfarenheter av att fungera som utbildningsförsamlingar. Det finns ett utvecklat samarbete med dessa församlingar som står i olika traditioner. Några är nyare arbeten, andra har längre historia. Det gemensamma är att de tar aktiv del i utbildningen genom att ge tid till mentorskap och bereda plats för träning i ledarskap.

© 2017 Akademi för Ledarskap och Teologi