Personal

Maria Ahlriksson
Lärare i själavård och diakoni
Maria har läst Korteboskolans fyraåriga teologiutbildning samt dess treåriga själavårdsutbildning. Hon arbetade som pastor med inriktning mot själavård och omsorg mellan 2004-2013. Undervisar också i själavårdsämnen på Liljeholmens folkhögskola.
Tel. 076-340 32 64
maria.ahlriksson@ALTutbildning.se
Greger Andersson
Lärare i Gamla testamentet och forskningsmetodik
Lärare i Gamla testamentet. Örebro Missionsskolas diplom 1983; fil dr i litteraturvetenskap, Örebro Universitet 2001; docent 2008. Professor i litteraturvetenskap vid Örebro Universitet.
greger.andersson@altutbildning.se
Josef Bergdahl
Studieledare åk 3-4 Örebro, lärare i kyrkohistoria
Diplom från Nordiska Bibelinstitutet Säffle 1978; Master of Christian Studies 1983 och ThM 1993, Regent College Vancouver. Har arbetat som lärare och församlingsledare i Borås.
josef.bergdahl@altutbildning.se
Per Bjärnhall
Bibliotekarie Örebro
Fil. kand., examen från bibliotekshögskola.
0704-671909
per.bjarnhall@altutbildning.se
Lennart Boström
Lärare i Gamla Testamentet och hebreiska, distansansvarig
Örebro Missionsskolas diplom 1976; ThM Bethel Theological Seminary St Paul Minn 1978; studier vid Svenska teologiska institutet Jerusalem; Teol dr Lund 1990. Tidigare församlingspastor i Falkenberg.
Tel: 070-536 24 68
lennart.bostrom@altutbildning.se
Maria Brolin
Kommunikation, bibliotekarie ALT SC
Maria Brolin har en fil. kand. i språk och litteratur samt examen från bibliotekshögskola. Hon har även studerat systemvetenskap och webbdesign.
Tel 019-30 77 55
maria.brolin@altutbildning.se
Ulf Dagerbrant
Samordnare Umeå, lärare i systematisk teologi och etik
Ulf Dagerbrant har studerat vid Korteboskolan samt Göteborgs och Umeå Universitet. Han har varit lärare bl a vid Mariannelunds fhsk, Korteboskolan, PTS samt Umeå Universitet. Ulf är också verksam som pastor i Umeå Vineyard.
Telefon: 073-153 16 11
ulf.dagerbrant@ALTutbildning.se
Lena-Maria Doss
Studieledare i Stockholm, sekreterare
Lena-Maria har studerat på Pingsts treåriga teologiska utbildning och på Örebro teologiska högskola. Hon har arbetat som pastor inom Pingst samt på PTS (Pingstförsamlingarnas teologiska seminarium) som institutionssekreterare och mentorsansvarig.
Tel. 070-58 58 189
lena-maria@ALTutbildning.se
Dan Elofsson
Utbildningsledare för pastors- och ledarprogrammet, lärare i exegetik
Har studerat på SALT samt teol. kand. från Örebro Teologiska Högskola. Magisteruppsats vid Umeå Universitet. Har varit pastor, senast i Pingstkyrkan i Lund.
Tel. 040-37 59 51
dan.elofsson@altutbildning.se
Bruno Frandell
Studieledare för åk 3-4 Jönköping, lärare i religionsfilosofi
Bruno Frandell har en Ph.D. från Trinity Theological Seminary IN., USA. Bruno har varit lärare och föreståndare för teologilinjen på Korteboskolan. Han har tidigare varit pastor i Fröafallskyrkan, Tranås och är nu aktiv i församlingsrådet i Allianskyrkan, Jönköping.
Tel. 076 - 313 72 00
bruno.frandell@ALTutbildning.se
Marcus Fritsch
Studieledare åk 3-4 Göteborg, lärare i mission och kulturförståelse
Master of Divinity (missiology) från Columbia International University, Europe Director på Communitas International och församlingsgrundare.
Tel. 073-828 21 38
marcus.fritsch@altutbildning.se
Mikael Hallenius
Lärare i kyrko- och missionsstudier
SALT 1996; teol kand, Lund 1999; fil mag i Historia, Högskolan Dalarna 2002; gymnasielärarexamen, Högskolan Dalarna 2003. Disputerade ht 2011 i pedagogiskt arbete. Pastor i församlingen Mötesplatsen i Örebro.
Tel: 0760-26 55 84
mikael.hallenius@altutbildning.se
Erik Holke
Samordnare och studieledare i Göteborg
Erik har studerat på Korteboskolans fyraåriga utbildning i Jönköping samt varit pastor i Saronkyrkan i Göteborg.
Tel. 0768 50 11 03
erik.holke@ALTutbildning.se
Niklas Holmefur
Rektor Örebro teologiska högskola, lärare i missionsvetenskap
Örebro Missionsskolas diplom 1992; MDiv, Örebro Missionsskola 1992; studier i missionsvetenskap, Uppsala Universitet 1994; MA in Aspects of Biblical Interpretation, London Bible College 1999; Teol. dr Uppsala 2016. Har tidigare arbetat som missionär och pastor.
Tel 0706-99 29 35
niklas.holmefur@altutbildning.se
Bert Ingelsten
Administratör
Diplom från Götabroskolan 1978; St Lukas ”Fortbildning i själavård för församlingsanställda” 1983; teol kand, Lund 1999, MPhil, London School of Theology 2009. Tidigare pastor i Mariannelund och Malmö och lärare på Götabroskolan.
Tel: 070-536 46 42
bert.ingelsten@altutbildning.se
Lars Johansson
Lärare i filosofi och religionsvetenskap
Fil kand, Göteborg 1979; Örebro Missionsskolas diplom 1983. Fil kand, Göteborg 1979; Örebro Missionsskolas diplom 1983. 1990-2016 föreståndare för Forum för tro, kultur och samhälle, som bl a arrangerat Sommarakademin och publicerat tidskriften NOD. Arbetar också som studentpastor på Örebro Universitet.
lars.johansson@altutbildning.se
Ulrik Josefsson
Direktor, samordnare Jönköping, lärare i kyrkohistoria
Teol. dr vid Lunds universitet. Har varit pastor inom Pingst samt rektor på Korteboskolan och PTS.
Tel. 08-619 25 69
ulrik.josefsson@altutbildning.se
Maria Karlsson
Lärare i missionsvetenskap, internationell samordnare
Teol. kand. vid Örebro Missionsskola 2003. Master i Biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås 1999. Tidigare missionär i Kina 2006-2010. Masterstudent i interkulturellt arbete vid VID vitenskapelige høgskole i Norge.
Tel: 0708-709623
maria.karlsson@altutbildning.se
Håkan Kenne
Samordnare Malmö, samordnare för ledarkurser
Håkan Kenne är studiecentersamordnare i Malmö och samordnande lärare för församlingsledarkurserna. Han är också pastor i Landskrona sedan 1995, i en församling han var med och grundade. Håkan har en fil mag från Lunds universitet, efter teologistudier i Göteborg, Lund och Köpenhamn.
Tel. 040-37 59 51
hakan.kenne@ALTutbildning.se
Åsa Kristensson
Studieledare i Göteborg
Åsa Kristensson har studerat på Pingsts treåriga teologiska utbildning och har en teol kand från Örebro teologiska högskola. Har varit församlingsanställd inom Pingst, är ordförande i Pingst Västra Frölunda och handledare inom Naturlig Församlingsutveckling (NFU). Arbetar även som busschaufför.
Tel. 070-255 15 12
asa.kristensson@ALTutbildning.se
Göran Lennartsson
Lärare i exegetik
Teol dr. vid Lunds universitet. Har varit missionär i Mellanöstern, pastor inom Pingst och ansvarar nu för dialogprojektet Mötesplats Jerusalem.
goran.lennartsson@altutbildning.se
Petrus Lilja
Studieledare åk 1-2 i Malmö
Petrus Lilja är studieledare i Malmö och arbetar även med distansutbildningar och smågruppsmaterial via Bibelskola Nära på Hyllie Park Folkhögskola. Han har en Teol kand från Lunds Universitet och har även läst några år på ALT:s föregångare SALT. Petrus har tidigare arbetat som begravningsentreprenör och studerar just nu till folkhögskolelärare på Linköpings universitet.
Tel. 040 - 37 59 51
petrus.lilja@altutbildning.se
Kristine Arapovic Lindetorp
Samordnare och studieledare i Stockholm
Tidigare pastor i Korskyrkan Stockholm. Har examen från Kungl. Musikhögskolan och teol kand från Westminster Theological Centre, England (WTC). Läser mastersutbildning vid Chester university.
Tel 073-628 73 51
E-post
Åsa Molin
Studieledare åk 2 Örebro, lärare i homiletik
Teol kand, Örebro och Linköping 1998; Folkhögskolelärarexamen, Linköpings universitet 2004. Författare. Tidigare bibellärare vid Liljeholmens folkhögskola. Masterstudent i praktisk teologi vid Ansgar Teologiske Høgskole.
Tel 070-765 85 30
asa.molin@altutbildning.se
Martina Prosén
Studieledare Jönköping
Doktorand i Missionsvetenskap vid Lunds Universitet.
Tel. 0737-81 83 09
martina.prosen@altutbildning.se
Birgitta Rasmusson
Studieledare i Malmö
Birgitta Rasmusson är studieledare i Malmö. Hon är också pastor i Hyllie Park-kyrkan med över 30 års erfarenhet av församlingstjänst. Birgitta har studerat på Örebro Missionsskolas fyraåriga program och har en Teol kand samt St Lukas grundkurs i psykoterapi.
Tel. 073 - 352 00 30
birgitta.rasmusson@ALTutbildning.se
Lina Skoghäll
Studieledare i Jönköping
Pastor i Horda Frikyrka, en samarbetsförsamling mellan SAM och Pingst. Har en teol. kand. från Örebro teologiska högskola. Lärare på Götabro 2011-2013.
Tel 076-217 50 74
lina.skoghall@altutbildning.se
Roland Spjuth
Lärare i systematisk teologi
Örebro Missionsskolas diplom 1984; teol dr, Lund 1995; docent, Lund 2008. Startade SALT-utbildningen och var mångårig samordnare för SALT-nätverket i Skandinavien. Även tf lektor vid Lunds Universitet.
roland.spjuth@altutbildning.se
Ludvig Svensson
Studievägledare, lärare i bibelvetenskap
Teol. kand. vid Örebro Missionsskola 2015. Masterstudent i Nya testamentets exegetik vid Lunds universitet.
Tel 070-536 21 24
ludvig.svensson@altutbildning.se
Mikael Tellbe
Lärare i Nya testamentet
Örebro Missionsskolas diplom 1982; MTh Regent College Vancouver 1993; teol dr, Lund 2001; docent Lund 2008. Har varit pastor i Filadelfiakyrkan i Örebro, 1985–1989 och 2007–2013.
Tel 0708-91 09 18
mikael.tellbe@altutbildning.seHemsida
Tommy Wasserman
Utbildningsledare för teologiska program, lärare i Nya testamentet och grekiska
Örebro Missionsskolas diplom 2001; MDiv, Örebro Missionsskola 2001; fil dr, Lund 2007; docent, Lund 2010. Professor II i Bibelvetenskap vid Ansgar Teologiske Høgskole.
Tel. 019-30 77 51
tommy.wasserman@altutbildning.seHemsida
Fredrik Wenell
Lärare i systematisk teologi
Studier på Örebro Missionsskola 1994-1997; Cand Theol, Det Teologiske Menighetsfakultet, Oslo 2000. Fil. dr 2016. Har tidigare arbetat som pastor och lärare på SALT i Malmö. Arbetar även med ungdomsfrågor på EFK.
fredrik.wenell@altutbildning.se
David Willgren
Studieledare i Umeå, lärare i Gamla testamentet
David Willgren är teologie doktor i Gamla testamentets exegetik vid Lunds universitet. David har arbetat som pastor inom EFK.
Telefon: 070-497 92 00
david.willgren@ALTutbildning.seHemsidaTwitter
Ellen Vingren
Vik. samordnare och studieledare åk 1 Örebro
Teol. kand. Örebro teologiska högskola 2013. Masterstudent i praktisk teologi vid Ansgar Teologiske Høgskole.
ellen.vingren@altutbildning.se
Hanna Wärlegård
Samordnare Örebro, lärare i etik (tjänstledig)
hanna.warlegard@altutbildning.se
Martin Wärnelid
Studieledare i åk 3-4 Stockholm
Martin Wärnelid är pastor och föreståndare i Folkungakyrkan Stockholm. Martin har en fil kand i idéhistoria från Stockholms universitet och en Bachelor i teologi från Oxford University. Han har tidigare arbetat som frilansskribent.
Tel. 0734 - 20 80 20
martin.warnelid@ALTutbildning.se

© 2017 Akademi för Ledarskap och Teologi