Följande bibliotek är medlemmar i nätverket för teologiska bibliotek i Sverige:
The following libraries are members of the Network for Theological Libraries in Sweden: 

 

Kontakt för webb och e-postlista / Web and mailing list contact: Maria Brolin