Biblioteket i Örebro

Biblioteket i Örebro har cirka 60 000 volymer och prenumererar på ett hundratal tryckta tidskrifter samt databasen ProQuest Religion med ca 150 löpande tidskrifter i fulltext.

Ämnesmässigt omfattar biblioteket främst religion och teologi, men även humaniora och beteendevetenskaperna finns företrädda. En specialavdelning är Karls Kilsmos bibliotek med kyrkohistorisk och anabaptistisk litteratur om främst reformationsepoken.

Biblioteket är främst avsett för skolans studenter och lärare, men även externa låntagare kan få möjlighet till hemlån efter kontakt med bibliotekarien.

Bibliotekarie Maria Brolin nås på telefon 019-30 77 55 samt mejl maria.brolin@altutbildning.se.

Bibliotekets katalog är sökbar på http://webbsok.mikromarc.se/orebromissionsskola.

Komplett tidskriftslista

Uppsatser som skrivits på Örebro teologiska högskola finns sökbara i vår bibliotekskatalog.

Skriv “Uppsatser ÖTH" i fritextfältet. De senaste årens uppsatser finns digitalt med länk från katalogen, tidigare år finns på papper att låna på biblioteket i Örebro.

Bibliotek på övriga studiecenter

På samtliga studiecenter finns bibliotek som främst är inriktade på teologisk litteratur för lärare och studenter. Vid önskemål om tillgång till biblioteket eller boklån, kontakta samordnaren för det aktuella studiecentret. I den gemensamma bibliotekskatalogen går det att söka efter litteratur på studiecentren i Umeå, Stockholm, Jönköping och Göteborg. På startsidan finns det även länkar till katalogerna för biblioteken i Malmö och Örebro.

Sök i den gemensamma bibliotekskatalogen

Tidskrifter på biblioteket i Jönköping