Sök böcker – bibliotekskataloger

Biblioteket i Örebro

Biblioteken på studiecentren i Göteborg, Jönköping, Stockholm och Umeå

Biblioteket på studiecenter Malmö

Sök e-böcker, artiklar och tidskrifter

Våra digitala resurser är endast tillgängliga för studenter och personal med Open Athens-inloggning. 

Sök studentuppsatser

Uppsatser som skrivits på Örebro teologiska högskola finns sökbara i bibliotekskatalogenSkriv "Uppsatser ÖTH" i sökfältet, kombinera med t ex ämne eller årtal. De senaste årens uppsatser finns digitalt med länk från katalogen, tidigare år finns i pappersform att låna på biblioteket i Örebro.