Masterutbildning

Masterutbildning

Masterutbildning med tre inriktningar

Har du en kandidatexamen i teologi? Örebro teologiska högskola erbjuder flera olika vägar vidare till en magister- eller masterexamen i teologi.

Utbildningsplan för Masterprogram i teologi 120 hp

Studiegång för heltidsstudier vid program på avancerad nivå under 2022-2023

Bibelvetenskap och Systematisk teologi

I mars 2018 lämnade ALT in en ansökan om tillstånd för ÖTH att utfärda magister- och masterexamen inom ämnena Bibelvetenskap och Systematisk teologi. Efter granskning av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) beviljades högskolan examenstillstånd för magister och master i teologi med nämnda inriktningar av regeringen i maj 2019. Det nya masterprogrammet startade höstterminen 2019.

Magister- och masterutbildning ges på distans med några träffar på plats i Örebro. Det går att läsa på hel- eller deltid samt till viss del som fristående masterkurser. De valbara inriktningarna Bibelvetenskap och Systematisk teologi har några gemensamma kurser men ger samtidigt en tydlig fördjupning inom det valda området, se studiegångar och vidare info nedan.

Praktisk teologi med inriktning ledarskap och församlingsutveckling

Tillsammans med  Ansgar Teologiske Høyskole (Kristiansand) och Høyskolen for Ledelse og Teologi (Oslo) erbjuder ÖTH en masterutbildning i praktisk teologi med inriktning på ledarskap och församlingsutveckling. Utbildningen ges normalt på halvfart och passar speciellt bra att kombinera med församlingstjänst. ATH är ansvarig för utbildningen som är ackrediterad inom det norska universitetssystemet. Programmet innefattar sex obligatoriska kurser om 10 hp, ett examensarbete på antingen 60 hp eller 30 hp samt, för den som väljer det mindre arbetet, fritt valda kurser på 30 hp. Se vidare info om praktisk teologi med inriktning ledarskap och församlingsutveckling.

Fristående kurser

För aktuella kurser se här.

Josefin Samuelsson

Masterutbildningen i historisk-systematisk teologi

Masterprogrammet är en fantastisk möjlighet för dig som söker teologisk fördjupning. Oavsett om du vill utrustas för församlingstjänst, vidare studier eller helt andra uppgifter. Masterstudierna har gett mig vidgade perspektiv, djupare kunskap, näring till tron och en hel del glädje. Jag uppskattar de engagerade lärarna, samtalen med andra studenter och flexibiliteten i utbildningens utformning.