Teologiskt kandidatprogram 180hp

Teologiskt kandidatprogram 180 hp

Utbildningen Teologiskt kandidatprogram (180 hp) vänder sig till dig som vill ha en gedigen utbildning inom teologi. Den ger dig goda förutsättningar för att kunna ta ansvar i församling/kyrka eller i det övriga arbetslivet. Den förbereder dig även för vidare teologiska studier.

Utbildningen inleds med ett teologiskt basår och erbjuder sedan möjlighet till inriktningar som exempelvis Bibelvetenskap och Tro och kyrka. Läs mer om innehållet under Om studierna.

Utbildningen leder fram till Teologie kandidatexamen om 180 hp och läses på Campus Örebro.

Terminstider för 2022-2023

  • Hösttermin: 29 augusti 2022 – 13 januari 2023 (uppehåll v 3)
  • Vårtermin: 23 januari 2023 – 9 juni 2023

Elisa Karlsson

Teologiskt kandidatprogram

Om man är intresserad av att få en djupare förståelse och vill få betydelsefulla verktyg för hela livet tycker jag att man ska läsa kandidatprogrammet. Eller om man helt enkelt vill se att allt man pluggar pekar på att Jesus är svaret.