Örebro teologiska högskola är en del av Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT), vilket är en ideell förening med Evangeliska frikyrkanPingst FFS och Svenska Alliansmissionen som medlemmar. ALT ansvarar för utbildningen vid Örebro teologiska högskola och ger ledarkurser i samverkan med samfundens folkhögskolor (läs mer här). Utöver ÖTHs programutbud erbjuder ALT även Pastors- och ledarprogram samt Programmet för mission och interkulturella studier (PROMIS). Välkommen att läsa mer om ALTs program!