Program i samverkan

Örebro teologiska högskola är en del av Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT), vilket är en ideell förening med Evangeliska frikyrkanPingst FFS och Svenska Alliansmissionen som medlemmar. ALT ansvarar för utbildningen vid Örebro teologiska högskola och ger ledarkurser i samverkan med samfundens folkhögskolor (läs mer här). Utöver ÖTH:s programutbud erbjuder ALT även Pastors- och ledarprogram, Programmet för mission och interkulturella studier (PROMIS) samt Terminen för diakonalt och socialt arbete (DIOS). Välkommen att läsa mer om ALT:s program!