Kurser inom master

Varje år erbjuds ett antal masterkurser som är lämpliga att studera som fristående kurs. Under läsåret 2022–2023 finns följande kurser:

De flesta kurserna i programmet kan läsas som fristående kurs. För komplett kursutbud och antagningsvillkor, se här. Kontakta studievägledare vid intresse av någon av dessa andra kurser.