Kurser inom DIOS

Kurser inom DIOS

Terminen för diakonalt och socialt arbete (DIOS)

Vi tror att socialt arbete, diakoni och teologisk reflektion och fördjupning hör ihop. För att kunna bedriva ett socialt arbete som hjälper människor på det sätt och på den plats de behöver måste det också finnas en tyngd och förankring i det arbete som utförs. Oavsett om du är pastor, socionom, arbetar inom den ideella sektorn eller är engagerad i din församling.

DIOS erbjuder utbildning inom socialt arbete och diakoni med teologisk fördjupning och reflektion. Med forskningen som utgångspunkt får du förståelse för diakonins betydelse för kyrkans uppdrag i teori och praxis. Du får möjlighet att reflektera över din roll och möta olika professioner som alla arbetar för samma sak. Du får teologisk fördjupning med praktisk förankring.

Vill du fördjupa dig i socialdiakonala frågor och få förståelse för hur kyrka och samhälle kan samverka på bästa sätt för människor i utsatthet? Välkommen till DIOS!

DIOS som fortbildningskurser

DIOS tre högskolekurser på vardera 7,5 hp går på kvartsfart över hela terminen. De har vardera tre separata kursdagar och några webbaserade seminarier. Dessutom ingår en gemensam temadag och webbaserade seminarier däremellan. Webbseminarier läggs på tider som deltagarna själva kommer överens om.

Upplägget är planerat så att det kan passa som fortbildning och fördjupning för yrkesverksamma samtidigt som det fungerar väl för dem som kan läsa DIOS på helfart. Kurserna handlar om:

DIOS går att läsa på samtliga studiecenter och på Campus Örebro.

Kursens avgifter 

Kursavgiften för en högskolekurs är 300 kr. Matkostnad för DIOS-temadag tillkommer.

Kontakt: Maria Ledstam