Kursplaner högskolekurser

Högskolekurser 2024-2025

Grundnivå

Bibelvetenskap

BV101C Gamla testamentet 24–25

BV101D Gamla testamentet 23–24

BV101L Gamla testamentet 24–25

BV101R Gamla testamentet 24–25

BV102C Nya testamentet 23-24

BV102D Nya testamentet 23-24

BV102R Nya testamentet 23-24

BV103C Bibelteologi 1 23-24

BV103R Bibelteologi 1 23-24

BV121H Nytestamentlig grekiska 1 24–25

BV122H Nytestamentlig grekiska 2 24–25

BV125H Gammaltestamentlig hebreiska 1 24 25

BV128H Gammaltestamentlig hebreiska 2 24 25

BV201H Nytestamentlig grekiska 1 24–25

BV202H Nytestamentlig grekiska 2 24–25

BV205H Gammaltestamentlig hebreiska 1 24 25

BV207R Exegetisk fördjupning med introduktion till bibliska språk 24–25

BV208H Gammaltestamentlig hebreiska 2 24 25

BV213C Lukasevangeliet (språklig) 23–24

BV214C Samuelsböckerna (språklig) 24–25

BV223C Lukasevangeliet (icke språklig) 23–24

BV224C Samuelsböckerna (icke Språklig) 24–25

BV232R Självständigt arbete 15 hp 24–25

BV234L Vetenskaplig teori och metod 24–25

BV243R Bibelbruk och bibeltolkning i kristen förkunnelse 23-24

BV247C Pastoralbreven (icke-språklig) 23–24

BV248C Pastoralbreven (språklig) 23–24

BV257H Skapelse, miljö och frälsning 24–25

BV265H New Testament Textual Criticism 23–24

BV268C Bibelteologi 2 24–25

BV268R Bibelteologi 2 24–25

BV269S Kvinna och man i Gamla och Nya testamentet 23–24

BV408H Anden Frälsning Och Församling 24–25

Kyrko- och missionsstudier

KM101C Missionsvetenskap 23-24

KM101L Missionsvetenskap 24 25

KM101R Missionsvetenskap 23-24

KM102C Kyrkohistoria 24–25

KM102D Kyrkohistoria 23–24

KM102L Kyrkohistoria 24–25

KM102R Kyrkohistoria 24–25

KM145R Kulturförståelse 23-24

KM180L Ledarskap i församling 24-25

KM190L Leda Processer Och Utveckling I Församling 24–25

KM232R Självständigt arbete 15 hp 24-25

KM234L Vetenskaplig teori och metod 24–25

KM245R Kulturförståelse 23-24

KM246L Skandinavisk pentekostalism 23–24

KM251L Teologi om kyrkliga handlingar 24–25

KM252R Diakonins teologi, ledarskap och uttryck 24–25

KM253H Frikyrkans historia och teologi 23–24

Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap

RR101C Introduktion till teologiska studier 23–24

RR101R Introduktion till teologiska studier 23–24

RR106C Världsreligionerna 24–25

RR106R Världsreligionerna 24–25

RR246R Religionsbeteendevetenskap 23-24

RR247R Idéburet ledarskap i diakoni 24–25

RR280L Kommunikation och konflikthantering 23–24

Systematisk teologi

ST103C Systematisk Teologi 1 24–25

ST103D Systematisk Teologi 1 23–24

ST103R Systematisk teologi 1 24–25

ST153R Migration nation och globarisering 23-24

ST206R Religionsfilosofi och idéhistoria 24–25

ST207L Kontextuell teologi 23-24

ST208R Systematisk teologi 2 23-24

ST232R Självständigt arbete 15 hp 24-25

ST234L Vetenskaplig teori och metod 24–25

ST251R Etik 23-24

ST252R Systematisk teologi 3 23-24

ST253R Migration, nation och globalisering 23-24

ST256L Modern svensk teologi 24–25

ST257R Kyrkan i samhället 23–24

Allmänna ämnen och ämnesövergripande studier

AA231H Självständigt arbete 7,5 hp 23-24

AA231R Självständigt arbete 7,5 hp 23-24

AA233D Fältstudium 15 hp 23-24

AA234L Vetenskaplig teori och metod 22–23

Avancerad nivå

Bibelvetenskap

BV402H Psaltaren och Dödahavsrullarna i modern bibelforskning 22–23

BV403H Bibelteologi 23-24

BV404H The Book of Isaiah in Modern Biblical Studies 23–24

BV405H Jesus i modern forskning 23–24

BV407H Historiens Jesus och trons Kristus 23–24

BV408H Anden Frälsning Och Församling 24–25

BV410L Bibelöversättning 24–25

BV411H Tidiga kristna texter i Rom 24–25

BV418H Romarbrevets text och teologi 22-23

BV419L Teori och metod 24-25

BV420H Magisteruppsats i Bibelvetenskap 24-25

BV442H Paulinsk teologi 24-25

BV446H Samuelsböckerna 24–25

BV510H Masteruppsats i bibelvetenskap 15 hp 22-23

BV519L Teori och metod Bibelvetenskap 24-25

BV520H Masteruppsats i Bibelvetenskap 24–25

Systematisk teologi

ST401H Teologins historia 24–25

ST402H Systematic Theology in a Global Christianity 22-23

ST403H Globalisering, offentlighet och det civila samhället 23-24

ST405H Människa och Gud genom västerlandets idéhistoria 24–25

ST406H Nyare frikyrkohistoria och teologi 23–24

ST407H Historiens Jesus och trons Kristus 23–24

ST408H Anden Frälsning Och Församling 24–25

ST419L Teori och metod 24-25

ST420H Magisteruppsats i Systematisk teologi 24-25

ST452L Systematisk teologi 22-23

ST510H Masteruppsats i Systematisk teologi 15 hp 22-23

ST519L Teori och metod Systematisk teologi 24-25

ST520H Masteruppsats i Systematisk teologi 24–25

Allmänna ämnen och ämnesövergripande studier

AA401H Text och tolkning 24–25

AA403H Anden, frälsning och församling 22–23