Kursplaner högskolekurser

Högskolekurser 2024-2025

Grundnivå

Bibelvetenskap

BV101C Gamla Testamentet 24–25

BV101L Gamla Testamentet 24–25

BV101R Gamla Testamentet 24–25

BV121H Nytestamentlig Grekiska 1 24–25

BV122H Nytestamentlig Grekiska 2 24–25

BV125H Gammaltestamentlig Hebreiska 1 24 25

BV128H Gammaltestamentlig Hebreiska 2 24 25

BV160D Sjung Till Herrens Ära 24–25

BV201H Nytestamentlig Grekiska 1 24–25

BV202H Nytestamentlig Grekiska 2 24–25

BV205H Gammaltestamentlig Hebreiska 1 24 25

BV207R Exegetisk Fördjupning Med Introduktion Till Bibliska Språk 24–25

BV208H Gammaltestamentlig Hebreiska 2 24 25

BV214H Samuelsböckerna (Språklig) 24–25

BV216C Kris I Korinth (Språklig) 24 25

BV224H Samuelsböckerna (Icke Språklig) 24–25

BV226C Kris I Korinth (Icke Språklig) 24 25

BV232R Självständigt Arbete 15 Hp 24–25

BV234L Vetenskaplig Teori Och Metod 24–25

BV257H Skapelse, Miljö Och Frälsning 24–25

BV268C Bibelteologi 2 24–25

BV268R Bibelteologi 2 24–25

BV446H Samuelsböckerna 24–25

BV102D Nya Testamentet 23 24

BV103C Bibelteologi 1 23 24

BV103R Bibelteologi 1 23 24

BV214C Samuelsböckerna (Språklig) 23–24

BV224C Samuelsböckerna (Icke Språklig) 23–24

BV232R Självständigt Arbete 15 Hp 23–24

BV243R Bibelbruk Och Bibeltolkning I Kristen Förkunnelse 23 24

BV265H New Testament Textual Criticism 23–24

Kyrko- och missionsstudier

KM102R Kyrkohistoria 23–24

KM145R Kulturförståelse 23 24

KM150H Mentorskap 23 24

KM180L Ledarskap I Församling 23 24

KM232R Självständigt Arbete 15 Hp 23 24

KM245R Kulturförståelse 23 24

KM246L Skandinavisk Pentekostalism 23–24

KM253H Frikyrkans Historia Och Teologi 23–24

KM102C Kyrkohistoria 24–25

KM102L Kyrkohistoria 24–25

KM102R Kyrkohistoria 24–25

KM150H Mentorskap 24 25

KM160D Hur Leder Man 24–25

KM180L Ledarskap I Församling 24–25

KM190L Leda Processer Och Utveckling I Församling 24–25

KM232R Självständigt Arbete 15 Hp 24 25

KM234L Vetenskaplig Teori Och Metod 24–25

KM251L Teologi Om Kyrkliga Handlingar 24–25

KM252R Diakonins Teologi, Ledarskap Och Uttryck 24–25

KM101L Missionsvetenskap 24 25

Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap

RR101C Introduktion till teologiska studier 23–24

RR101R Introduktion till teologiska studier 23–24

RR246R Religionsbeteendevetenskap 23-24

RR280L Kommunikation och konflikthantering 23–24

RR106C Världsreligionerna 24–25

RR106R Världsreligionerna 24–25

RR247R Idéburet Ledarskap I Diakoni 24–25

RR280L Kommunikation Och Konflikthantering 24–25

Systematisk teologi

ST103D Systematisk Teologi 1 23–24

ST153R Migration nation och globarisering 23-24

ST207L Kontextuell teologi 23-24

ST208R Systematisk teologi 2 23-24

ST251R Etik 23-24

ST252R Systematisk teologi 3 23-24

ST253R Migration, nation och globalisering 23-24

ST257R Kyrkan i samhället 23–24

ST103C Systematisk Teologi 1 24–25

ST103R Systematisk Teologi 1 24–25

ST160D Tårar Och Triumf 24–25

ST206R Religionsfilosofi Och Idéhistoria 24–25

ST232R Självständigt Arbete 15 Hp 24 25

ST234L Vetenskaplig Teori Och Metod 24–25

ST256L Modern Svensk Teologi 24–25

Allmänna ämnen och ämnesövergripande studier

AA231H Självständigt arbete 7,5 hp 23-24

AA231R Självständigt arbete 7,5 hp 23-24

AA233D Fältstudium 15 hp 23-24

AA234L Vetenskaplig teori och metod 22–23

Avancerad nivå

Bibelvetenskap

BV408H Anden Frälsning Och Församling 24–25

BV410L Bibelöversättning 24–25

BV411H Tidiga Kristna Texter I Rom 24–25

BV419L Teori Och Metod 24 25

BV420H Magisteruppsats I Bibelvetenskap 24 25

BV440H Paulinsk Teologi 24–25

BV442H Paulinsk Teologi 24–25

BV403H Bibelteologi 23 24

BV410L Bibelöversättning 23–24

BV420H Magisteruppsats I Bibelvetenskap 23 24

BV519L Teori Och Metod Bibelvetenskap 23 24

BV520H Masteruppsats I Bibelvetenskap 23–24

BV519L Teori Och Metod Bibelvetenskap 24 25

BV520H Masteruppsats I Bibelvetenskap 24–25

Systematisk teologi

ST402H Systematic Theology in a Global Christianity 22-23

ST403H Globalisering, offentlighet och det civila samhället 23-24

ST406H Nyare frikyrkohistoria och teologi 23–24

ST407H Historiens Jesus och trons Kristus 23–24

ST452L Systematisk teologi 22-23

ST510H Masteruppsats i Systematisk teologi 15 hp 22-23

ST401H Teologins Historia 24–25

ST405H Människa Och Gud Genom Västerlandets Idéhistoria 24–25

ST408H Anden Frälsning Och Församling 24–25

ST419L Teori Och Metod 24 25

ST420H Magisteruppsats I Systematisk Teologi 24 25

ST519L Teori Och Metod Systematisk Teologi 24 25

ST520H Masteruppsats I Systematisk Teologi 24–25

Allmänna ämnen och ämnesövergripande studier

AA403H Anden, frälsning och församling 22–23

AA401H Text Och Tolkning 24–25