DIOS

DIOS

Innehåll och upplägg

DIOS vänder sig till dig som vill ha en utbildning inom socialt arbete och diakoni med teologisk fördjupning och reflektion. DIOS är ett terminslångt program som anordnas tillsammans med samverkande folkhögskolor och som tränar människor att tänka på sina sociala uppgifter ur ett kristet perspektiv, oavsett om det är i en roll i församling eller inte. Överallt möter vi sociala utmaningar och människor i utsatthet. Människor som lämnat något bekant och tvingats fly till något okänt. Människor som lever i eller nära ett missbruk. Människor som på olika sätt hamnat i utkanten av samhället. Med forskningen som utgångspunkt får du förståelse för diakonins betydelse för kyrkans uppdrag i teori och praxis. Du får möjlighet att reflektera över din roll och möta olika professioner som alla arbetar för samma sak. Du får teologisk fördjupning med praktisk förankring. 

Programmet kombinerar högskola och folkhögskola: en 20-veckors folkhögskolekurs på halvfart läses samtidigt som en högskolekurs på kvartsfart och två högskolekurser på halvfart. Högskolekurserna går också att läsa som fristående kurser. DIOS-programmet har i regel lektioner på onsdagar men även vissa fredagar. Kursen är processinriktad och utgår från att man har en social-diakonal miljö (församling eller idéburen verksamhet) som utbildningsplats för fältstudier och träning. Under v 36 och v 45 möts deltagarna onsdag-torsdag med övernattning i Örebro.

Kurser som ingår i DIOS (högskolekurserna går även att läsa som fristående kurser):

 • FL15 Social-diakonal tjänst (folkhögskolekurs i samverkan)
 • KM252R Diakonins teologi, ledarskap och uttryck (högskolekurs)
 • ST257R Kyrkan i samhället (högskolekurs)
 • RR247R Idéburet ledarskap i diakoni (högskolekurs)

För kursplaner, se här. DIOS går att läsa på samtliga studiecenter och på Campus Örebro. För mer information, se ALT:s Studiehandbok eller kontakta programansvarig Maria Ledstam.

Undervisningsdagar i respektive kurs ht 24:

 • KM252R: 28/8, 2/10, 18/12
 • ST257R: 30/8, 11/10, 6/12
 • RR247R: 13/9, 25/10, 13/12
 • DIOS-dag som är kursgemensam torsdag 17/10

Läsårstider för 2024-2025

 • Hösttermin: 26 augusti 2024 – 10 januari 2025

Avgifter under studier

Undervisningen på ALT är kostnadsfri och ger möjlighet till studiemedel på eftergymnasial nivå under hela utbildningstiden. Alla programstudenter vid ALT omfattas av kårobligatorium. ALT tar ut följande terminsavgifter för dig som läser DIOS som folkhögskolekurs: 

1 800 kr per termin som faktureras från respektive folkhögskola (halvtidsstuderande 1 380 kr). Därutöver tillkommer kåravgift på 125 kr (halvtidsstuderande 62 kr).

Terminsavgiften täcker direkt studentrelaterade kostnader såsom: 

 • försäkring 
 • utskrifter till lektioner 
 • omkostnader vid avslutningar 
 • mat och logi vid gemensamma utbildningsdagar för alla studenter i Örebro i september och november 
 • kopiering
 • ersättning för samordnade resor till utbildningsdagar en gång per termin, samt därutöver stöd till studenter med extra långa resor. 

Fika på studiecenter/Campus betalas av studenten och kostnaden för detta varierar mellan de olika orterna. I vissa fall bakas den in i terminsavgiften. 

Studenter som vill söka studiemedel ansvarar själva för att ansöka om detta hos CSN. För ytterligare information om studiemedel hänvisar vi till: 

 • CSN.se – för allmän information om studiemedel samt för ansökan 
 • Respektive folkhögskola – för frågor om CSN-registrering:
  • Hyllie Park folkhögskola (SC Malmö), Carita Nilsson
  • June folkhögskola (SC Jönköping), Ingalill Bard 
  • Kaggeholms folkhögskola (SC Stockholm), Isabelle Johansson
  • Mariannelunds folkhögskola (SC Göteborg), Anna Karlsson eller Kristina Nilsson
  • Umeå folkhögskola (SC Umeå), Helena Näslund
  • Örebro folkhögskola (Campus Örebro), Maria Norberg 
  • Högskolekurser, Hanna Wärlegård

Ansökan

DIOS ges på höstterminen. Ansökan till höstterminen 2024 öppnar 1 mars.

Behörighetskrav

För att vara behörig till teologiska studier på grundnivå krävs minst 60hp i Teologi/Religionsvetenskap eller motsvarande från annat ämne relevant för utbildningen. Det är meriterande med bibelskola och erfarenhet av socialt arbete.

Om du saknar formell behörighet kan du göra särskild ansökan om prövning av reell kompetens, det vill säga andra meriter som eventuellt kan visa på förutsättningar att klara av utbildningen. Det går också att ansöka om undantag. För ansökan om prövning av reell kompetens eller att undantag görs använder du denna blankett – Ansökan om undantag från behörighetskrav.

Detta behöver du

 • Gymnasiebetyg (inscannat original, EJ skärmdump från antagning.se)
 • CV (ladda ner mall här: Word)
 • Personligt brev inklusive referenser (ladda ner mall här: Word)
 • Personbevis (beställ från Skatteverket)
 • Rekommendation (ladda ner här: Word) skickas in i samband med din ansökan
 • (ev.) Intyg från tidigare högskolestudier (inscannat original)
 • (ev.) Intyg om dyslexi eller annan funktionsnedsättning
 • (ev.) vidimerat intyg från studier på bibelskola (inscannat)

Så här ansöker du

 1. Gå till ANSÖKNINGSSIDAN (länk öppnas i en ny flik).
 2. Klicka på Logga in uppe i högra hörnet och välj att skapa ett konto.
 3. Klicka på Ny ansökan.
 4. Välj Kurser för att söka fristående kurser och Kurspaket för att söka ett program.
 5. Leta upp den kurs du vill söka – du kan skriva in kursnamnet i sökrutan.
 6. Klicka på kundvagnen vid önskad kurs.
 7. Gå längst upp på sidan och välj Fortsätt i rutan Mitt kursval (här har du även möjlighet att ta bort valda kurser som blivit fel).
 8. Välj Fortsätt.
 9. Här fyller du i dina personuppgifter. Fyll i alla fält. Ange adress där du är folkbokförd.
  OBS! Se till så att du skriver rätt e-postadress eftersom bekräftelsen på att ansökan kommit in skickas till den adress du anger här.
 10. Välj Spara & fortsätt.
 11. Frågor angående Komvux och språkutbildning är ej relevanta för denna ansökan men behöver ändå besvaras för att komma vidare.
 12. Ladda här upp dina gymnasiebetyg – övriga dokument som krävs för din ansökan laddar du upp på Min sida.
 13. Fyll i stegen som följer – sidan är under uppbyggnad och frågorna behöver i nuläget besvaras för att kunna gå vidare med din ansökan. Detta är dock ingen info som är avgörande för din ansökan.
 14. Välj Skicka ansökan.
 15. Ladda upp övriga dokument som krävs på Min sida. För att kunna påbörja din antagningsprocess behöver vi även få in en rekommendation. Se till att din rekommendation skickas in till antagning@altutbildning.se i samband med din ansökan. 

Vi ser fram emot din ansökan!

När du skickar in din ansökan via formuläret ansöker du samtidigt till samverkande folkhögskola. Läs mer om samverkan med folkhögskolor här.

Daniel Grahn

Generalsekreterare Erikshjälpen

Jag tror att en fördjupning av både den teoretiska grunden – i det teologiska till varför man gör detta – och rent konkret utbildning och kompetens kring socialt arbete, ledarskap, hur man på bäst sätt hjälper människor, att man inte ska göra människor beroende av en – kommer att leda till något väldigt bra. För samhället, för kyrkor och församlingar och för svensk kristenhet.

DIOS