Kursplaner högskolekurser

Högskolekurser 2023-2024

Grundnivå

Bibelvetenskap

BV101C Gamla testamentet 23–24

BV101D Gamla testamentet 23–24

BV101R Gamla testamentet 23–24

BV102C Nya testamentet 22-23

BV102D Nya testamentet 22-23

BV102R Nya testamentet 22-23

BV103C Bibelteologi 1 22-23

BV103D Bibelteologi 1 22-23

BV103R Bibelteologi 1 22-23

BV121H Nytestamentlig grekiska 1 23–24

BV122H Nytestamentlig Grekiska 2 23–24

BV125H Gammaltestamentlig hebreiska 1 23-24

BV128H Gammaltestamentlig hebreiska 2 23-24

BV201H Nytestamentlig grekiska 1 23–24

BV202H Nytestamentlig grekiska 2 23–24

BV205H Gammaltestamentlig hebreiska 1 23-24

BV207R Exegetisk fördjupning med introduktion till bibliska språk 23–24

BV208H Gammaltestamentlig hebreiska 2 23-24

BV213C Lukasevangeliet (språklig) 23–24

BV214C Samuelsböckerna (språklig) 23–24

BV218C Romarbrevet språklig 22-23

BV223C Lukasevangeliet (icke språklig) 23–24

BV224C Samuelsböckerna (icke-språklig) 23–24

BV228C Romarbrevet icke-språklig 22–23

BV232R Självständigt arbete 15 hp 23–24

BV234L Vetenskaplig teori och metod 23–24

BV243R Bibelbruk och bibeltolkning i kristen förkunnelse 22-23

BV247C Pastoralbreven (icke-språklig) 23–24

BV248C Pastoralbreven (språklig) 23–24

BV250R The Book of Revelation (Without Greek) 22–23

BV257S Skapelse, miljö och frälsning 22-23

BV260R The Book of Revelation (With Greek) 22–23

BV261C Haggai och Sakarja 1–8 ickespråklig 22–23

BV265H New Testament Textual Criticism 23–24

BV268C Bibelteologi 2 23–24

BV268R Bibelteologi 2 23–24

BV269S Kvinna och man i Gamla och Nya testamentet 23–24

BV271C Haggai och Sakarja 1–8 språklig 22–23

Kyrko- och missionsstudier

KM101C Missionsvetenskap 22–23

KM101R Missionsvetenskap 22–23

KM102C Kyrkohistoria 23–24

KM102D Kyrkohistoria 23–24

KM102R Kyrkohistoria 23–24

KM145R Kulturförståelse 22 23

KM180L Ledarskap i församling 23-24

KM232R Självständigt arbete 15 hp 23 24

KM234L Vetenskaplig teori och metod 23–24

KM245R Kulturförståelse 22-23

KM246L Skandinavisk pentekostalism 23–24

KM251L Teologi om kyrkliga handlingar 23–24

KM252R Diakonins teologi, ledarskap och uttryck 23–24

KM253H Frikyrkans historia och teologi 23–24

KM253S Frikyrkans historia och teologi 22–23

Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap

RR101C Introduktion till teologiska studier 23–24

RR101R Introduktion till teologiska studier 23–24

RR106C Världsreligionerna 23–24

RR106D Världsreligionerna 22-23

RR106R Världsreligionerna 23–24

RR241S Mötet med nyandligheten 22-23

RR246R Religionsbeteendevetenskap 22-23

RR247R Idéburet ledarskap i diakoni 23–24

RR280L Kommunikation och konflikthantering 23–24

Systematisk teologi

ST103C Systematisk teologi 1 23–24

ST103R Systematisk teologi 1 23–24

ST153R Migration nation och globarisering 23-24

ST206R Religionsfilosofi och idéhistoria 23–24

ST207L Kontextuell teologi

ST208R Systematisk teologi 2 22–23

ST232R Självständigt arbete 15 hp 23-24

ST234L Vetenskaplig teori och metod 23–24

ST251R Etik 22-23

ST252R Systematisk Teologi 3 22–23

ST253R Migration, nation och globalisering 23-24

ST256L Modern svensk teologi 23–24

ST257R Kyrkan i samhället 23–24

ST260R Faith, Church and Postsecular Theology 22-23

Allmänna ämnen och ämnesövergripande studier

AA231H Självständigt arbete 7,5 hp 23 24

AA231R Självständigt arbete 7,5 hp 23 24

AA233D Fältstudium 15 hp 23 24

AA234L Vetenskaplig teori och metod 22–23

Avancerad nivå

Bibelvetenskap

BV402H Psaltaren och Dödahavsrullarna i modern bibelforskning 22–23

BV404H The Book of Isaiah in Modern Biblical Studies 23–24

BV405H Jesus i modern forskning 23–24

BV407H Historiens Jesus och trons Kristus 23–24

BV410L Bibelöversättning 23–24

BV411H Tidiga kristna texter i Rom 22–23

BV418H Romarbrevets text och teologi 22-23

BV419L Teori och metod 23-24

BV420H Magisteruppsats i bibelvetenskap 22-23

BV442H Paulinsk teologi 22-23

BV510H Masteruppsats i bibelvetenskap 15 hp 22 23

BV519L Teori och metod bibelvetenskap 22–23

BV520H Masteruppsats i Bibelvetenskap 23–24

Systematisk teologi

ST401H Teologins historia 23–24

ST402H Systematic Theology in a Global Christianity 22-23

ST405H Människa och Gud genom västerlandets idéhistoria 23–24

ST406H Nyare frikyrkohistoria och teologi 23–24

ST407H Historiens Jesus och trons Kristus 23–24

ST419L Teori och metod 23-24

ST420H Magisteruppsats i Systematisk teologi 22-23

ST452L Systematisk teologi 22-23

ST510H Masteruppsats i Systematisk teologi 15 hp 22-23

ST519L Teori och metod 22-23

ST520H Masteruppsats i Systematisk teologi 23–24

Allmänna ämnen och ämnesövergripande studier

AA401H Text och tolkning 23–24

AA403H Anden, frälsning och församling 22–23