Onsdagskurser

Onsdagskurser

Onsdagskurser läses på dagtid tillsammans med studenter i det fyraåriga Pastors- och ledarprogrammet vid något av våra studiecenter (Göteborg, Jönköping, Malmö, Stockholm, Umeå).

Varje onsdag är schemalagd med föreläsningar, seminarier och tid för samtal. Det finns totalt åtta kurser á 7,5hp som kan läsas och studietakten ligger på halvfart. Kurserna (totalt 60 hp) motsvarar det teologiska basåret på ÖTH och kurserna är även en del av pastors- och ledarprogrammet. Målet med kurserna är att ge dig fördjupad kunskap och insikt i teologi, vilket du har nytta av både i församlingen och i ditt arbete.

Observera att du kan läsa en kurs i varje block i taget, vilket innebär att du läser 7,5 hp på halvfart.

Block HT1
v. 35-44
Block HT2
v. 45-02
Block VT1
v. 04-13
Block VT2
v. 14-23
RR101R
Introduktion till teologiska studier
BV101R
Gamla testamentet, baskurs
BV102R
Nya testamentet, baskurs
KM102R
Kyrkohistoria, baskurs
ST103R
Systematisk teologi 1
RR106R
Världsreligionerna baskurs
KM101R
Missionsvetenskap
BV103R
Bibelteologi 1

 

Kursplaner hittar du här.

Avgift Onsdagskurser

Kursavgiften är 300 kr per kurs och faktureras av ALT. Deltagande under ALT:s gemensamma dagar uppmuntras men är frivilligt för studenter som läser Onsdagskurser. Mat och fika ingår därför inte i kursavgiften utan kan köpas till självkostnadspris på plats för de som väljer att delta.