Norrland och Svenskfinland

Norrland och Svenskfinland
Karta över Umeå där studiecentret ligger

Bor du i Norrland eller Svenskfinland och vill läsa teologi och ledarskap? Genom vårt flexibla PLP Norr har du möjlighet att studera i anslutning till en mängd lokala församlingar, det vi kallar för lokala hubbar. I Umeå har vi ett studiecentrum i Umeå folkhögskolas lokaler (Östra Rådhusgatan 2C). Här kan du läsa hela PLP Norr, DIOSPROMISLördagskurser, samt flera fristående högskolekurser på grundnivå. Här finns studieplatser samt ett bibliotek. När du ansöker till PLP Norr anger du vilken ort och församling du vill kopplas till, och i samråd med ALT utformas på så sätt lokala hubbar där du som student sitter och tar del av undervisning, antingen själv eller tillsammans med någon annan PLP Norr-student som finns i samma geografiska område. Några gånger per termin åker alla studenter till studiecentret i Umeå för formativ träning, gemenskap, seminarier och gudstjänster.

Som student är du fyra dagar i veckan i din utbildningsförsamling. Motsvarande fyra av dessa följer du undervisning via videokonferens, deltar i seminarier och har egen inläsning. Motsvarande en av dessa gör du praktik i din utbildningsförsamling. 

Bärarförsamlingar för PLP Norr är Pingstkyrkan i Umeå, Korskyrkan i Umeå, Pingstförsamlingen i Västerbottens Mellanbygd, EFK-församlingen Elim i Örnsköldsvik och Pingstkyrkan i Örnsköldsvik. 

Personal vid studiecentret i Umeå är Kenneth Mattebo (studiecentersamordnare och studieledare för PLP Norr) och Fredrik Wärn (studieledare för PLP Norr). Här sitter också ALT högskolas studierektor David Davage. Välkommen att läsa teologi och ledarskap i Norrland och Svenskfinland!

Anordnande folkhögskola

Umeå Folkhögskola är utbildningsanordnare som ansvarar för studiemiljön och personalen. Folkhögskolan är även anordnare av FL-kurser i Pastors- och ledarprogrammet, DIOS och PROMIS samt anordnare av Lördagskurser.