HYBRID

HYBRID

HYBRID publicerar högklassig forskning i form av vetenskapliga artiklar och bokrecensioner på svenska i skärningspunkten mellan bibelvetenskap (BV), kyrko- och missionsstudier (KM) och systematisk teologi (ST).

Tidskriften, som ges ut av ALT och utkommer en gång per år, upprätthåller ett särskilt intresse för församlingsnära teologi och varje nummer utgår från ett på förhand givet tema som relaterar till studier av framväxande, och redan existerande, eller historiska, (fri)kyrkliga gemenskaper och praktiker. HYBRID är en tidskrift som kombinerar perspektiv som ofta placeras i olika sfärer och samtal, och vill därmed trotsa en klassisk uppdelning där olika teologiska ämnen skiljs åt, såväl som en uppdelning mellan kyrka, samhälle och akademi. Detta görs genom att varje tema diskuteras utifrån flera ämnesområden samt att varje artikel fackgranskas utifrån tre olika ämnesområden. Tidskriftens målgrupp är primärt akademiker med fokus på teologi och religionsvetenskap samt den intresserade allmänheten, särskilt svensk frikyrka.

Vill du läsa tidskriften eller skicka in ett artikelmanus? Du hittar all information på tidskriftens hemsida på Publicera. Tidskriften publiceras Open Access, och kan beställas i tryck via print-on-demand via bod.se och andra nätbokhandlar.