Scandinavian Journal for Leadership and Theology

Scandinavian Journal for Leadership and Theology

Scandinavian Journal for Leadership and Theology (SJLT) är en elektronisk Open Access-tidskrift som ges ut av Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT), Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) och Ansgar Teologiske Høgskole (ATH).

SJLTs teologi grundar sig i den apostoliska trosbekännelsen och Lausannedeklarationen. Tidskriften publicerar artiklar inom området ledarskap och teologi.

SJLT publicerar såväl akademiska (t ex peer-reviewed) och icke akademiska artiklar, samt artiklar som inte blivit föremål för peer review men granskats av redaktionen.

SJLT publiceras på engelska och de skandinaviska språken (svenska, danska och norska). Samtliga artiklar har en sammanfattning på engelska.

Redaktion

  • Professor Greger Andersson, PhD, ALT / Örebro Universitet
  • Docent Roland Spjuth, PhD, ALT / Lund Universitet
  • Doktor Karl Inge Tangen, PhD, rektor vid Høyskolen for Ledelse og Teologi
  • Professor Jan Inge Jenssen, ekon. dr., Ansgar Teologiske Høgskole / Universitetet i Agder
  • Professor António Barbosa da Silva, teol.dr., Ansgar Teologiske Høgskole
  • Docent Anders Gerdmar, teol.dr., Livets ord / Uppsala Universitet
  • Docent Lars Råmunddal, PhD, Ansgar Teologiske Høgskole, ansvarig redaktör (Editor in Chief)

Redaktionella stödfunktioner (Editorial support)

  • Bibliotekarie Birgit Myrene, Ansgar Teologiske Høgskole
  • Systemansvarig Bjørn Øivind Johansen, Ansgar Teologiske Høgskole