Seminarier

Institutet för Pentekostala studier driver under höst- och vårtermin en seminarieserie. Seminarierna är öppna för forskare och forskarstuderande. För kontakt och för att finnas med på sändlista för utskick, skriv till samuel.asberg@teol.uu.se.

Här finns schema för höstens IPS-seminarier.