Högskola

Högskola

På ALT kan du läsa både program och fristående kurser på högskolenivå. Som högskola med enskild utbildningsanordnare har ALT tillstånd att utfärda examina i det svenska högskolesystemet: Högskoleexamen i Teologi (120 hp), Kandidatexamen i teologi (180 hp), Magisterexamen i teologi (60 hp) samt Masterexamen i teologi (120 hp). I senaste utvärderingen av Universitetskanslersämbetet fick ALT (dåvarande ÖTH) omdömet att utbildningen håller ”hög kvalitet”.