Våra studieorter

Våra studieorter

ALT vill göra teologisk utbildning tillgänglig för många i Sverige. Därför finns möjlighet att studera på regionala studiecenter i Göteborg, Jönköping, Malmö, Stockholm, Umeå, på lokala hubbar i Norrland och Svenskfinland, samt på Campus Örebro. På alla studiecenter och Campus Örebro finns studieledare, studiegemenskap och videokonferens genom vilken studenter kan delta i undervisning. På de lokala hubbarna erbjuds en enklare studiemiljö, samt digitala rum för undervisning och seminarier.

På våra studiecenter i Göteborg, Jönköping, Malmö och Stockholm, samt Campus Örebro erbjuds det fyraåriga Pastors- och ledarprogrammet (PLP)PROMIS (Programmet för mission och interkulturella studier) samt DIOS (Terminen för diakonalt och socialt arbete). Dessutom erbjuds överallt möjligheten att läsa Lördagskurser, samt fristående högskolekurser av olika slag. På studiecentret i Umeå erbjuds PLP Norr (kan också läsas på lokala hubbar i Norrland och Svenskfinland), PROMIS, DIOS, Lördagskurser och fristående högskolekurser.

På Campus Örebro erbjuds därutöver Teologiskt kandidatprogram 180 hp, Teologiskt program 120 hp, Teologiskt basår 60 hp, Magister- och Masterprogram 120 hp. 

På Campus Örebro erbjuds därutöver Teologiskt kandidatprogram 180 hp, Teologiskt program 120 hp, Teologiskt basår 60 hp, Magister- och Masterprogram 120 hp.

Varje studiecenter samverkar med bärarförsamlingar samt en folkhögskola som har ett särskilt intresse och ansvar för att erbjuda goda utbildningsmiljöer i skolan, samt för PLP, PROMIS, DIOS och Lördagskurser också i församlingar. Det finns ett utvecklat samarbete med dessa församlingar inom våra huvudmannasamfund. Några församlingar är nyare, andra har längre historia. Det gemensamma är att de tar aktiv del i utbildningen genom att ge tid till mentorskap och bereda plats för träning i ledarskap. Många fler församlingar runt våra studiecenter har idag goda erfarenheter av att fungera som utbildningsförsamling för studenter som läser PLP och PLP Norr. Genom att vi utbildar mentorer och ger dem konkreta verktyg i mentorskapet skapas möjligheter för de flesta församlingar att involveras i utbildningen.