Maria Ahlriksson
Lärare i själavård och diakoni
Greger Andersson
Lärare i Gamla testamentet och tolkningsmetodik
073-3027551
Lennart Boström
Lärare i Gamla testamentet, distansansvarig
070-536 24 68
Maria Brolin
Bibliotekarie
019-30 77 55
Ulf Dagerbrant
Samordnare SC Umeå, lärare i systematisk teologi
073-153 16 11
Lena-Maria Doss
Studieledare SC Stockholm, sekreterare
070-58 58 189
Dan Elofsson
Utbildningsledare för pastors- och ledarprogrammet, lärare i Nya testamentet
040-37 59 51
Bruno Frandell
Studieledare SC Jönköping, lärare i religionsfilosofi
076-313 72 00
Marcus Fritsch
Studieledare SC Göteborg, lärare i missionskunskap
073-828 21 38
Mikael Hallenius
Lärare i kyrko- och missionsstudier
0760-26 55 84
Erik Holke
Samordnare SC Göteborg
0768-50 11 03
Niklas Holmefur
Rektor Örebro teologiska högskola, lärare i missionsvetenskap
0706-99 29 35
Bert Ingelsten
Administratör
070-536 46 42
Lars Johansson
Lärare i religionsfilosofi och religionsvetenskap
070-696 79 18
Ulrik Josefsson
Direktor, samordnare SC Jönköping, lärare i kyrkohistoria
08-619 25 69
Maria Karlsson
Lärare i missionsvetenskap, internationell samordnare
0708-709623
Håkan Kenne
Samordnare SC Malmö, samordnare för ledarkurser
040-37 59 51
Åsa Kristensson
Studieledare SC Göteborg
070-255 15 12
Göran Lennartsson
Lärare i Nya testamentet
Petrus Lilja
Studieledare SC Malmö
040-37 59 51
Kristine Arapovic Lindetorp
Samordnare SC Stockholm
073-628 73 51
Åsa Molin
Studieledare SC Örebro, lärare i homiletik
070-765 85 30
Martina Prosén
Studieledare SC Jönköping, tjänstledig
Doktorand Lunds Universitet 0737-81 83 09
Birgitta Rasmusson
Studieledare SC Malmö
073-352 00 30
Lina Skoghäll
Studieledare SC Jönköping
076-217 50 74
Roland Spjuth
Lärare i systematisk teologi
Ludvig Svensson
Lärare i bibelvetenskap
Mikael Tellbe
Lärare i Nya testamentet
0708-91 09 18
Tommy Wasserman
Utbildningsledare för teologiska program, lärare i Nya testamentet
019-30 77 51
Fredrik Wenell
Lärare i systematisk teologi
076-0401662
David Willgren
Studieledare SC Umeå, lärare i Gamla testamentet
070-497 92 00
Ellen Vingren
Kommunikation, Lärare i praktisk teologi
Hanna Wärlegård
Samordnare och studieledare Campus Örebro, studievägledare, lärare
070-536 21 24
Martin Wärnelid
Studieledare SC Örebro
0734-20 80 20