Personal

Verksamhetsledning

Avdelningen för verksamhetsstöd

Samordnare

Bibelvetenskap

Kyrko- och missionsstudier

Systematisk teologi, religionshistoria och religionsbeteendevetenskap

Studieledare