Masterprogram 120 hp

Masterprogram 120 hp

Innehåll och upplägg

Masterprogrammet vänder sig till dig som vill bygga på din kandidatexamen med ytterligare fördjupning i teologi, för arbete i församling eller andra yrkesområden, eller som förberedelse för forskarutbildning. ALT erbjuder ett masterprogram med tre olika huvudinriktningar, med möjlighet för ytterligare specialisering: Bibelvetenskap, Historisk-systematisk teologi, samt Praktisk teologi, den sistnämnda i samverkan med Ansgar Teologiske Høyskole (Kristiansand) och Høyskolen for Ledelse og Teologi (Oslo). Läs mer om de olika inriktningarna i menyn till vänster.

Masterprogrammet ges i hybridformat, vilket innebär både digitala moment samt moment som förutsätter närvaro på Campus Örebro. Programmet går att läsa på hel- eller halvfart. Vissa kurser går att läsa fristående. De valbara inriktningarna Bibelvetenskap och Historisk-systematisk teologi har kurser som samläses. Inriktningen Praktisk teologi med specialisering ledarskap och församlingsutveckling ges normalt på halvfart och passar speciellt bra att kombinera med församlingstjänst. ATH är ansvarig för utbildningen som är ackrediterad inom det norska universitetssystemet.

För mer information om upplägg och studiegångar, se Utbildningsplan för Masterprogram i teologi 120 hp samt ALT:s Studiehandbok.

Läsårstider för 2023-2024

 • Hösttermin: 28 augusti 2023 – 12 januari 2024 (uppehåll v 3)
 • Vårtermin: 22 januari 2024 – 7 juni 2024

Avgifter

Undervisningen på ALT är kostnadsfri och ger möjlighet till studiemedel. Däremot betalar studenten en terminsavgift på 500 kr/termin (halvtidsstuderande 300 kr). Alla programstudenter omfattas också av ett kårobligatorium, och betalar en kåravgift på 125 kr/termin (halvtidsstuderande 62 kr). Avgiften faktureras av ALT. Terminsavgiften täcker studentrelaterade kostnader såsom:

 • försäkring
 • utskrifter till lektioner
 • omkostnader vid avslutningar

Utöver detta tillkommer kostnader för litteratur och kompendier (ca 2 000 kr/termin).

Studenter som vill söka studiemedel ansvarar själva för att ansöka om detta hos CSN. För ytterligare information om studiemedel hänvisar vi till följande:

 • CSN.se – för allmän information om studiemedel samt för ansökan
 • Vid frågor om studiemedel i relation till studier vid ALT, kontakta studievägledare.

Ansökan

Det finns fortfarande möjlighet att ansöka till hösten 2023.

Behörighetskrav

För att antas till program på avancerad nivå krävs allmän behörighet samt en kandidatexamen i teologi (180 hp). Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet. Därutöver gäller särskilda förkunskapskrav för respektive inriktning:

 • För att antas till programinriktningen Bibelvetenskap är behörighetskravet en avklarad kandidatexamen med en godkänd kandidatuppsats på 15 hp inom bibelvetenskap (specifikt Gamla eller Nya testamentets exegetik) eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs 30 avklarade högskolepoäng i språklig bibelvetenskap (med gammaltestamentlig hebreiska och/eller nytestamentlig grekiska).
 • För att antas till programinriktningen Historisk-systematisk teologi är behörighetskravet en avklarad kandidatexamen med en godkänd kandidatuppsats på 15 hp inom samma inriktning (specifikt något av ämnena Systematisk teologi eller Kyrko- och missionsstudier) eller motsvarande utländsk examen.

Behörighetskrav för fristående kurser framgår av respektive kursplan.

Om du saknar formell behörighet kan du göra särskild ansökan om prövning av reell kompetens, det vill säga andra meriter som eventuellt kan visa på förutsättningar att klara av utbildningen. Det går också att ansöka om undantag. För ansökan om prövning av reell kompetens eller att undantag görs använder du denna blankett – Ansökan om undantag från behörighetskrav.

Detta behöver du

 • Examensbevis teologie kandidatexamen eller motsvarande (vidimerade, inscannat original). OBS! Detta laddas upp under kategorin Gymnasiebetyg.
 • (ev.) Intyg om dyslexi eller annan funktionsnedsättning.

Så här ansöker du

 1. Gå till ANSÖKNINGSSIDAN (länk öppnas i en ny flik).
 2. Klicka på Logga in uppe i högra hörnet och välj att skapa ett konto.
 3. Klicka på Ny ansökan.
 4. Välj Kurser för att söka fristående kurser och Kurspaket för att söka ett program.
 5. Leta upp den kurs du vill söka – du kan skriva in kursnamnet i sökrutan.
 6. Klicka på kundvagnen vid önskad kurs.
 7. Gå längst upp på sidan och välj Fortsätt i rutan Mitt kursval (här har du även möjlighet att ta bort valda kurser som blivit fel).
 8. Välj Fortsätt.
 9. Här fyller du i dina personuppgifter. Fyll i alla fält. Ange adress där du är folkbokförd.
  OBS! Se till så att du skriver rätt e-postadress eftersom bekräftelsen på att ansökan kommit in skickas till den adress du anger här.
 10. Välj Spara & fortsätt.
 11. Frågor angående Komvux och språkutbildning är ej relevanta för denna ansökan men behöver ändå besvaras för att komma vidare.
 12. Ladda här upp dina gymnasiebetyg – övriga dokument som krävs för din ansökan laddar du upp på Min sida.
 13. Fyll i stegen som följer – sidan är under uppbyggnad och frågorna behöver i nuläget besvaras för att kunna gå vidare med din ansökan. Detta är dock ingen info som är avgörande för din ansökan.
 14. Välj Skicka ansökan.

Vi ser fram emot din ansökan!

Josefin Samuelsson

Masterutbildningen i historisk-systematisk teologi

Masterprogrammet är en fantastisk möjlighet för dig som söker teologisk fördjupning. Oavsett om du vill utrustas för församlingstjänst, vidare studier eller helt andra uppgifter. Masterstudierna har gett mig vidgade perspektiv, djupare kunskap, näring till tron och en hel del glädje. Jag uppskattar de engagerade lärarna, samtalen med andra studenter och flexibiliteten i utbildningens utformning.