Dan Elofsson
Pastors- och ledarprogrammet
0707-634435
Maria Karlsson
PROMIS
0708-709623
Maria Ledstam
DIOS
Hanna Wärlegård
Teologiska program och kurser, Lördagskurser, frågor om behörighet och tillgodoräkningar
070-536 21 24