Antagningsprocessen

Här följer en beskrivning av vad som händer från det att du vill ansöka till Pastors- och ledarprogrammet Norr tills du får ett antagningsbesked.

Om du är intresserad av den fyraåriga pastors- och ledarutbildningen vill vi att någon i ALT:s utbildningsledning har ett kort personligt samtal med dig innan du skickar in din ansökan. Det går bra att kontakta samordnaren för PLP Norr Kenneth Mattebo, rektor Ulrik Josefsson eller studierektor Dan Elofsson. Syftet med samtalet är att stämma av att detta kan vara en utbildning som motsvarar dina förväntningar och höra om det kan finnas några frågor kring behörighet. Det ger dig möjlighet att tidigt söka andra vägar om behörighet eller studieupplägget inte passar.

Du ansöker sedan via vår webbansökan, där du också laddar upp relevanta dokument i digitalt format (se Detta behöver du på Pastors- och ledarprogrammets startsida). Du får ett bekräftelsemejl till den e-postadress du angett när din ansökan laddats upp. Om du bett någon skriva rekommendation, kolla att han/hon skickar in den.

När vi gått igenom ansökningarna kommer du som sökt till Pastors- och ledarprogrammet att kallas till en intervju på 30-60 minuter där vi lite mer ingående kommer att samtala om förväntningar och mål med utbildningen, vilken utbildningsförsamling du redan har tänkt på eller kan tänka dig, samt presentera hur utbildningen fungerar. Detta samtal är viktigt för att avgöra om utbildningen kan passa dig och om vi kan ge dig plats. Men samtalet handlar även om att bedöma i vilken utbildningsmiljö du som blivande student kan få möjlighet att tränas och utvecklas utifrån din egen längtan och inriktning.

Efter att vi har haft en antagningskonferens kommer du att få ett mejl från antagningssystemet. Skulle du inte bli antagen kommer vi att ringa upp dig innan du får detta meddelande.

När du fått beskedet ska du bekräfta din plats. Instruktioner ges i meddelandet om antagning.