Fristående högskolekurser

Fristående högskolekurser

Ansökan för HT-24 är nu öppen!

Många möjligheter till fördjupning

Det finns många skäl att fördjupa sig i teologins värld. Förutom de konkreta dörrar som öppnas in mot olika yrkesgrupper som pastor, lärare, bibelforskare, rådgivare, ledarutvecklare eller olika typer av socialt arbete ger teologiska studier dig möjlighet att utforska och på ett djupare plan reflektera över livets stora frågor, om Gud, människa och skapelse, och hur de kan höra samman. Därför erbjuder ALT en rad kurser som kan läsas fristående, både på grundnivå och avancerad nivå. I menyn till vänster kan du läsa mer om olika kurstyper och studieorter.

Hela vårt utbud av högskolekurser finns här: Högskolekurser 2024-2025.

Ansökan till höstterminen 2024 öppnar 1 mars.