Inriktning Historisk-systematisk teologi

Inriktning Historisk-systematisk teologi

Innehåll och upplägg

Inriktningen Historisk-systematisk teologi ger både historiska och aktuella fördjupningar om den kristna teologins innehåll samt diskuterar dess relevans i relation till globala strömningar i kristenheten och aktuella samhällsförändringar. Inriktningen leder till en Masterexamen i teologi som är forskarförberedande. Du kan under dina studier ytterligare specialisera dig inom antingen Systematisk teologi eller Praktisk teologi. Vid specialiseringen Praktisk teologi läses två kurser vid Ansgar Høyskole.

Studierna inleds med en obligatorisk teori- och metodkurs (10 hp). Under första året (helfart) läses tre obligatoriska kurser inom vald inriktning (2 x 10 hp) samt en teori- och metodkurs som anpassas efter vald specialisering. Under andra året författas en masteruppsats om 30 hp inom vald specialisering (alternativt en masteruppsats om 15 hp om studenten skrivit en magisteruppsats om 15 hp), vidare läses två obligatoriska kurser inom vald inriktning (2 x 10 hp).

Magisterexamen erbjuds som etappavgång efter 60 hp i masterprogrammet (hel- eller halvfart) och omfattar den inledande gemensamma teori- och metodkursen (10 hp) samt tre obligatoriska kurser inom vald inriktning (2 x 10 hp) samt en obligatorisk teori- och metodkurs inom vald specialisering (5 hp) och en avslutande magisteruppsats (15 hp).

För mer detaljerad information om studiegångar och kursutbud, se studiehandboken.

Examen

Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 hp. Progressionen i programmet innebär att studenten successivt når målen, som relaterar till kunskap och förståelse; färdighet och förmåga; samt värderingsförmåga och förhållningssätt. Progressionen förutsätter en kurser inom vald inriktning som omfattar sammanlagt minst 70 hp inklusive masteruppsats. Högst 30 hp från annat relevant område kan ingå i examen. Högst 30 hp kan utgöras av kurser på grundnivå förutsatt att de inte ingår i en behörighetsgivande kandidatexamen.

Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng. Progressionen i programmet innebär att studenten successivt når målen, som relaterar till kunskap och förståelse; färdighet och förmåga; samt värderingsförmåga och förhållningssätt. Progressionen förutsätter en kurser inom vald inriktning som omfattar sammanlagt minst 40 hp inklusive magisteruppsats. Högst 10 högskolepoäng kan utgöras av kurser på grundnivå förutsatt att de inte ingår i en behörighetsgivande kandidatexamen.eller 

Studenter som vill gå vidare till forskarutbildning bör notera att för grundläggande behörighet till forskarutbildning krävs en avlagd examen på avancerad nivå, fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (SFS 2010:1064, HF 7 kap 39 §). Därutöver kan finnas särskilda förkunskapskrav.

Vid frågor om masterutbildning, kontakta studievägledare.