Institutet för Pentekostala Studier (IPS)

Samverkan kring pentekostala studier

Institutet för Pentekostala Studier (IPS) är ett samarbete mellan ALT (Akademi för Ledarskap och Teologi) och Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet främst genom Centrum för forskning om Religion och Samhälle (CRS). Syftet är att främja forskning om pentekostalismen i Sverige och i världen. Genom detta sker samverkan med olika forskarsammanhang i världen, bland annat det europeiska forskarnätverket Glopent (European Research Network on Global Pentecostalism). Institutet för Pentekostala Studier driver gemensamma forskningsprojekt, seminarier och konferenser och erbjuder därigenom resurser och miljö för alla som forskar med ämnen som har anknytning till pentekostal kristendom.

Pentekostal kristendom, eller ”pingstkarismatisk” som också är en vardaglig term, är idag världens näst största kristna tradition med ca 600 miljoner medlemmar och anhängare. Majoriteten av de pentekostala kristna finns i globala Syd men växer också i Europa och Nordamerika. Forskningen om pentekostalismen är ett expanderande fält och berör både religionsvetenskap och samhällsvetenskap.

För kontakt och för att finnas med på sändlista för utskick, skriv till samuel.asberg@teol.uu.se (Samuel Åsberg, administratör för IPS och doktorand inom systematisk teologi vid Uppsala universitet).

Institutet för Pentekostala studier driver under höst- och vårtermin en seminarieserie. Mer information hittar du här.

Inspiration och initiering

Invigningen av ett centrum för pingstforskning vid Vrije Universiteit i Amsterdam år 2002 ledde till tanken på att starta något liknande i Uppsala. Idén presenterades första gången 2004 och plockades upp av dåvarande dekanus för teologiska fakulteten vid Uppsala universitet, professor Sven Erik Brodd. På basis av exemplet från Amsterdam, föreslog professor Brodd en gemensam satsning från Teologiska institutionen och dåvarande Pingstförsamlingarnas Teologiska Seminarium, PTS, som hade sitt säte i Uppsala mellan 1999–2000 och 2006–2012.

Satsningen ledde till ett forskningssamarbete som kallades Institutet för Pentekostala Studier, IPS. Förhandlingarna mellan de två parterna startade 2006 och ett skriftligt avtal undertecknades år 2008. Detta löpte ut 2012. Höstterminen 2020 fick Institutet för Pentekostala Studier en ny organisation och förankring, då ett nytt samarbetsavtal ingicks mellan Uppsala universitet och Akademi för Ledarskap och Teologi.

Placering

Redan 2006, innan kontraktet om verksamheten undertecknats, hade Institutet för Pentekostala Studier, IPS, startat sin verksamhet. Det samlokaliserades då med PTS på Övre Slottsgatan 6A, Uppsala, mellan Universitetshuset och Campus Engelska parken (där såväl den teologiska som den humanistiska fakulteten återfinns). Mellan 2011 och 2013 återfanns IPS i centrala Uppsala på St Persgatan 9. Från 2013 fram till 2020 bedrevs verksamheten i huvudsak på Uppsala universitet, Campus Engelska Parken. Verksamheten drivs av Akademi för Ledarskap och Teologi i Örebro i nära samarbete med teologiska fakulteten vid Uppsala universitet och Pingstarkivet i Alvik.

IPS-network

IPS-Network är ett forskarrum på webben som drivs av Pingst – arkiv och forskning. Där presenteras referensmaterial, källor, aktuell information, samt erbjuds rum för interaktion och kunskapsutbyte med intresset för pentekostalism som nav.

Sedan 2014 finns böcker, uppsatser, tidskrifter och outgivna dokument om Pingströrelsen och andra pentekostala rörelser på IPS Network. Verken i detta elektroniska bibliotek är extra svåra att få tag på eller, enligt våra bedömningar, extra viktiga. Dessa görs tillgängliga med författarnas explicita tillstånd. IPS Network administreras av Magnus Wahlström på Pingst FFS.

Kontakt

Ulrik Josefsson, ALT ulrik.josefsson@altutbildning.se

Samuel Åsberg, Uppsala universitet, samuel.asberg@teol.uu.se

Magnus Wahlström Pingstarkivet, magnus.wahlstrom@pingst.se

IPS-network