Hybrid logga

Vision och syfte

HYBRID publicerar högklassig forskning i form av vetenskapliga artiklar och bokrecensioner på svenska i skärningspunkten mellan bibelvetenskap (BV), kyrko- och missionsstudier (KM) och tros- och livsåskådningsvetenskap (TL).

Tidskriften, som utkommer en gång per år, upprätthåller ett särskilt intresse för församlingsnära teologi och varje nummer utgår från ett på förhand givet tema som relaterar till studier av framväxande, och redan existerande, eller historiska, (fri)kyrkliga gemenskaper och praktiker. HYBRID är en tidskrift som kombinerar perspektiv som ofta placeras i olika sfärer och samtal, och vill därmed trotsa en klassisk uppdelning där olika teologiska ämnen skiljs åt, såväl som en uppdelning mellan kyrka, samhälle och akademi. Detta görs genom att varje tema diskuteras utifrån flera ämnesområden samt att varje artikel fackgranskas utifrån tre olika ämnesområden.

Artiklar som publiceras omfattas av CC BY-NC-ND-licens, och artikelförfattaren behåller copyright och publiceringsrätter utan förbehåll. Ingen avgift tas ut av författaren för publicering. Tidskriften publiceras elektroniskt på ÖTH:s hemsida, och kan också beställas som print-on-demand.