Institutet för Pentekostala Studier (IPS)

Samverkan kring pentekostala studier

Institutet för Pentekostala Studier (IPS) är ett samarbete mellan Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT) och Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet främst genom Centrum för forskning om Religion och Samhälle (CRS). Syftet är att främja forskning om pentekostalismen i Sverige och i världen.

Pentekostal kristendom, eller ”pingstkarismatisk” som också är en vardaglig term, är idag världens näst största kristna tradition med ca 600 miljoner medlemmar och anhängare. Majoriteten av de pentekostala kristna finns i globala Syd men växer också i Europa och Nordamerika. Forskningen om pentekostalismen är ett expanderande fält och berör både religionsvetenskap och samhällsvetenskap.

ALT driver IPS i samarbete med CRS och genom detta sker samverkan med olika forskarsammanhang i världen, bland annat det europeiska forskarnätverket Glopent (European Research Network on Global Pentecostalism). Institutet för Pentekostala Studier driver gemensamma forskningsprojekt, seminarier och konferenser och erbjuder därigenom resurser och miljö för alla som forskar med ämnen som har anknytning till pentekostal kristendom.

För kontakt och för att finnas med på sändlista för utskick, skriv till samuel.asberg@teol.uu.se (Samuel Åsberg, administratör för IPS och doktorand inom systematisk teologi vid Uppsala universitet).

Institutet för Pentekostala studier driver under höst- och vårtermin en seminarieserie. Mer information hittar du här.

 

IPS-network

IPS-Network är ett forskarrum på webben som drivs av Pingst – arkiv och forskning. Där presenteras referensmaterial, källor, aktuell information, samt erbjuds rum för interaktion och kunskapsutbyte med intresset för pentekostalism som nav.

Sedan 2014 finns böcker, uppsatser, tidskrifter och outgivna dokument om Pingströrelsen och andra pentekostala rörelser på IPS Network. Verken i detta elektroniska bibliotek är extra svåra att få tag på eller, enligt våra bedömningar, extra viktiga. Dessa görs tillgängliga med författarnas explicita tillstånd. IPS Network administreras av Magnus Wahlström på Pingst FFS.

 

IPS-network