Bibelfestivalen

Bibelfestivalen anordnas på Campus Örebro för inbjudna bibelskolor.

Programmet för dagarna:

Torsdag

12.00–13.00   Lätt lunch (på Campus Örebro)

13.00–14.45   Festivalstart

14.45–16.00   Fika med interaktiva aktiviteter

16.00–17.15   Seminarier

17.30–19.00   Kvällsmat

19.00–            Festivalkväll med nattvard

                        Kvällsfika och mingel

Fredag

09.00–10.00   Lovsång och panelsamtal: ”Krig och våld i ljuset av Bergspredikan”

10.00–10.30   Fika

10.30–11.15   Bidrag från bibelskolorna: ”Bibelskolorna briljerar”

11.15–12.15   Seminarier

12.15–13.15   Lunch

13.15–14.15   Seminarier

14.30–15.30   Panelsamtal: ”Fråga vad du vill om Bibeln!”

                        Gemensam avslutning

15.30–             Fika