Ludvig Nyman

Ludvig Nyman

Lärare

ludvig.nyman@altutbildning.se

Utbildning och examina

2015 Teologie kandidatexamen, Örebro teologiska högskola
2019 Teologie masterexamen, Lunds universitet

Anställningar och uppdrag

2015– Lärare i Nya testamentet, Örebro teologiska högskola
2019– Doktorand i Nya testamentets exegetik, Lunds universitet

Medlemskap

2016– Svenska Exegetiska Sällskapet (SES)
2018– Society of Biblical Literature (SBL)

Utmärkelser

Stipendium till minne av Hans Johansson för uppsatsen ”Paulus i pompa triumphalis: En språklig och historisk analys av triumftågsmotivet i 2 Kor 2:14–16”, 2015

Publikationer

Monografier

Nyman, Ludvig. (2019). En guide till Johannesevangeliet. Bibelguiden. Uppsala: Bibeln idag.

Redigerade böcker

Tellbe, Mikael och Tommy Wasserman, redigerad tillsammans med Ludvig Nyman. (2019). Healing and Exorcism in Second Temple Judaism and Early Christianity. Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 2.511. Tübingen: Mohr Siebeck.

Artiklar

Svensson, Ludvig. (2018). ”Paul in the Roman Triumph: Pitfalls and Possibilities in the Interpretation of θριαμβεύω (2 Cor 2:14)”, Svensk Exegetisk Årsbok 83: 86–100.

Nyman, Ludvig. (2020). ”New Perspectives on the Old Covenant: 2 Corinthians 3 and Paul within Judaism”, Neotestamentica 54.2, 351–371.

Bokkapitel

Svensson, Ludvig. (2014). “Helande i den tidiga kyrkan” i Greger Andersson (red.) Sjukdom och helande: Att tro på Guds ingripande utan att förneka lidandet. Örebro: Libris, 81–98.

Recensioner

Svensson, Ludvig. (2018). Recension av Christoph Heilig, Paul’s Triumph: Reassessing 2 Corinthians 2:14 in Its Literary and Historical Context (Leuven: Peeters, 2017) i Svensk Exegetisk Årsbok 83: 236–9

Nyman Ludvig. (2019). Recension av Karl Olav Sandnes, Paul Perceived : An Interactionist Perspective on Paul and the Law (Tübingen: Mohr Siebeck, 2018) i Svensk Exegetisk Årsbok 84: 247–251.

Nyman, Ludvig. (2019). Recension av Paul B. Duff, Moses in Corinth: The Apologetic Context of 2 Corinthians 3 (Leiden: Brill, 2015) i Svensk Exegetisk Årsbok 84: 219–222.

Nyman, Ludvig. (2020). Recension av Scott J. Hafemann, Paul: Servant of the New Covenant, Pauline Polarities in Eschatological Perspective (Tübingen: Mohr Siebeck, 2019) i Svensk Exegetisk Årsbok 85: 236–240.

Nyman, Ludvig. (2022) Recension av Emmanuel Nathan, Re-membering the New Covenant at Corinth: A Different Perspective on 2 Corinthians 3 (Tübingen: Mohr Siebeck, 2020) i Svensk Exegetisk Årsbok 87: 397–401.

Nyman, Ludvig. (2022) Recension av Florian Wilk (red.), Paul and Moses: The Exodus and Sinai Traditions in the Letters of Paul (Tübingen: Mohr Siebeck, 2020) i Svensk Exegetisk Årsbok 87: 419–422.

Nyman, Ludvig. (2022) Recension av Dieter Mitternacht & Anders Runesson (red.), Jesus, the New Testament, Christian Origins: Perspectives, Methods, Meanings (Grand Rapids: Eerdmans, 2021) i Svensk Teologisk Kvartalskrift 98.2: 172–173.