Mikael Tellbe

Mikael Tellbe

Lärare

0708-91 09 18

mikael.tellbe@altutbildning.se

Utbildning och examina

1985 Örebro Missionsskola

1993 Master of Theology (ThM), Regent College, Vancouver, Kanada

2001 Teologie doktor i Nya testamentets exegetik, Lunds universitet

2008 Docent i Nya testamentets exegetik, Lunds universitet

Anställningar och uppdrag

1985–1989 Ungdomspastor, Filadelfiakyrkan (EFK), Örebro

1985–1989 Timlärare Örebro Missionsskola

1989– Lärare/Lektor i Nya testamentets exegetik, Örebro teologiska högskola

1987–2000 Doktorand i Nya testamentets exegetik, Lunds universitet

2003–2007 Postdoktor i Nya testamentets exegetik, Lunds universitet

2007–2013 Pastor i Filadelfiakyrkan (EFK), Örebro

2013– Primäröversättare för Svenska Bibelsällskapet

Medlemskap och utmärkelser

Medlem i Svensk Akademi för Bibelvetenskap (vice ordförande 2004 – 2008)

Medlem av Svenska Exegetiska Sällskapet

Medlem av Society of Biblical Literature (SBL)

Invald medlem i Studiorum Novi Testamenti Societas (SNTS, The International Society for New Testament Studies)

Tilldelad Hans Johansson stipendium maj 2010

Redaktör och fackgranskning

Huvudredaktör för kommentarserien Nya Testamentets Budskap (NTB), Libris förlag.

Fackgranskning av The Message: Nya Testamentet (parafras), Örebro: Libris, 2012.

Peer-review reader för Svensk Exegetisk Årsskrift, 2012–

Peer-review reader för Journal of the Jesus Movement in Its Jewish Setting, 2013–

Peer-review reader för Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 2016 –

Peer-review reader för Neotestamentica, 2018–

Peer-review reader för Svensk Teologisk Kvartalskrift, 2019–

Ledamot i Bibeläventyrets vetenskapliga råd 2016–

Fackgranskare och översättare av Nya Testamentet på lätt svenska, 2016–2018

Primäröversättare för Svenska Bibelsällskapet (2013–2014), Lukasevangeliet 9:51–19:28.

Primäröversättare för Svenska Bibelsällskapet (2019–2020), Filipperbrevet.

Peer-review reader för Studia Theologica: Nordic Journal of Theology, 2022 –

Publikationer

Monografier

Tellbe, Mikael. 1990. Den första kärleken: Om att leva nära Jesus. Örebro: Libris.

Tellbe, Mikael. 1997. Lammet och odjuret: en guide till Uppenbarelseboken. Örebro: Libris.

Tellbe, Mikael. 2001. Paul between Synagogue and State: Christians, Jews, and Civic Authorities in 1 Thessalonians, Romans, and Philippians. Coniectanea Biblica New Testament Series 34. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.

Tellbe, Mikael. 2002. Med framtiden i ryggen: en guide till Paulus brev och budskap. Örebro: Libris.

Tellbe, Mikael. 2009. Christ-Believers in Ephesus: A Textual Analysis of Early Christian Identity in A Local Perspective. Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament I, 242. Tübingen: Mohr Siebeck.

Tellbe, Mikael. 2011. Korsmärkt gemenskap: Kommentar till Första Korinthierbrevet. Nya Testamentets Budskap (NTB)Örebro: Libris.

Tellbe, Mikael. 2013. Tillbaka till framtiden: Vad vi vet och tror om framtiden. Örebro: Libris.

Tellbe, Mikael. 2015. ”Provöversättning av Lukasevangeliet 9–19.” När tiden var inne: Provöversättning av Lukasevangeliet 9–19 och Galaterbrevet. Sid. 23–56.  Bibelsällskapets Förlag.

Tellbe, Mikael. 2015. Vad menar vi med att Bibeln är Guds ord? Örebro: Libris.

Tellbe, Mikael. 2017. Lammet och odjuret: en guide till Uppenbarelseboken. Utökad nyutgåva. Stockholm: Libris.

Tellbe, Mikael, tillsammans med Hanna Wallsten. 2018. Nya Testamentet på lätt svenska, Stockholm: LL-förlaget.

Tellbe, Mikael. 2019. Paulus mot väggen: arton raka frågor och lika många försök till svar. Stockholm: Libris.

Tellbe, Mikael. 2021. ”Pilotöversättning av Filipperbrevet.” Här börjar evangeliet: Bibelsällskapets pilotöversättning av Markusevangeliet, Filipperbrevet och Första Johannesbrevet. Sid. 85–96. Uppsala: Bibelsällskapets Förlag.

Tellbe, Mikael. 2022. Ledd för att leda: Timotheosbreven och Titusbrevet. Nya Testamentets Budskap (NTB). Stockholm: Libris.

Tellbe, Mikael. 2023. Andens värk: på spaning efter sann andlighet. Stockholm: Libris.

Antologier

Tellbe, Mikael. 2001. ”De första kristnas sociala och politiska sammanhang”, Libris stora bibelhandbok, red. Sune Fahlgren. Örebro: Libris.

Tellbe, Mikael. 2004. Introduktion till Finns det en ”evangelikal“ exegetik?: Rapport från en samtalsdag på Örebro Teologiska Högskola, red. T. Wasserman, ÖTH rapport 21, Örebro.

Tellbe, Mikael. 2005. ”The Temple Tax as a Pre-70 CE Identity Marker”, The Formation of the Early Church, Wissentschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 183, ed. Jostein Ådna. Sid. 19–44. Tübingen: Mohr Siebeck.

Tellbe, Mikael. 2006. ”’Kyrkans många ansikten’: Församlingsstrukturer och ledarskapssyner hos de tidiga kristna i Efesos”, Församling – Här! Nu! Ett arbetsmaterial för församlingarnas självreflektion från präst- och diakonmötet i Växjö 2005. Publikationer från Växjö Stift 12. Red. P. Bexell. Sid. 253-–266. Växjö: Svenska kyrkan, Växjö Stift.

Tellbe, Mikael. 2006. ”Grekisk-romerska religioner och filosofier.” I Jesus och de första kristna. Red. A. Runesson och D. Mitternacht. Sid. 84–108. Stockholm: Verbum.

Tellbe, Mikael. 2007. “’Hör vad Anden säger till församlingarna!’: Uppenbarelseboken i ett inomkyrkligt perspektiv”, Såsom det har berättats för oss: Om bibel, gudstjänst och tro. Festskrift till Lennart Thörns 65 års dag. Red. T. Hägerland och G. Samuelsson. Sid. 245–255. Örebro: Libris.

Tellbe, Mikael. 2008. ”The Prototypical Christ-Believer: Early Christian Identity Formation in Ephesus”, Exploring Early Christian IdentityWissentschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 226. Red. Bengt Holmberg. Sid. 115–138. Tübingen: Mohr Siebeck.

Tellbe, Mikael, och Lennart Boström. 2008.”Bibelsyn i förändring: Exegetiken på Örebro Missionsskola under senare delen av 1900-talet och fram till i dag.” Uppdraget: Örebro Missionsskola 1908–2008. Red. P. Mellergård m fl. Sid. 110–121. Örebro: Libris.

Tellbe, M. 2012. ”Ephesus and Power: Early Christian Textual Prototypes of Authority in a Local Perspective”. The Making of Christianity: Conflicts, Contacts, and Constructions: Essays Written in Honor of Bengt Holmberg. Eds. M. Zetterholm och S. Byrskog. Coniectanea Biblica: New Testament Series 47. Winona Lake: Eisenbrauns. Sid. 273–298.

Tellbe, Mikael. 2013. ”Paulus i ’nytt perspektiv’: öppningar och återvändsgränder i den nya paulusforskningen.” 2000 år med Paulus. Red. M. Winninge m fl. Sid. 231–248. Stockholm: Svenska Bibelsällskapet.

Tellbe, Mikael. 2014. ”Den Jesus som botar och befriar”. Sjukdom och helande: Att tro på Guds ingripande utan att förneka lidandet. Red. Greger Andersson. Sid. 51–68. Örebro Libris.

Tellbe, Mikael. 2014. ”Identity and Prayer.” Early Christian Prayer and Idenitty Formation. Sid. 13–34. Eds. R. Hvalvik och K.O. Sandnes. Wissentschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 336. Sid. 13–34. Tübingen: Mohr Siebeck.

Tellbe, Mikael. 2014. ”Prayer and Social Identity Formation in the Letter to the Ephesians.” Early Christian Prayer and Idenitty Formation. Eds. R. Hvalvik och K.O. Sandnes. Sid. 115–135. Wissentschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 336. Tübingen: Mohr Siebeck.

Tellbe, Mikael. 2017. ”Människan i evangeliets ljus: paulinsk antropologi i översikt”, i Hva er nå et menneske? Tverrfaglige bidrag. Red. A. Haugland Balsnes. Sid. 50–69. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Tellbe, Mikael. 2018. “Justin Martyr: Christian Identity-Formation in the Second Century CE.” Sources of the Christian Self: A Cultural History of Christian Identity. Eds. J. H. Houston och J. Zimmerman. Grand Rapids: Eerdmans.

Tellbe, Mikael. 2019. ”Neither God’s Wrath, nor God’s Love: The Faithfulness of God as the Leitmotif in Paul’s Soteriology in Romans 3:21–26.” In God and Humans in the Hebrew Bible and Beyond: A Festschrift to Lennart Boström on His 67th Birthday. Hebrew Bible Monographs 85. Red. D. Willgren. Sid. 29–48. Sheffield Phoenix Press.

Mikael Tellbe och Tommy Wasserman, redigerad tillsammans med Ludvig Nyman. 2019. Healing and Exorcism in Second Temple Judaism and Early Christianity, Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament II.511. Tübingen: Mohr Siebeck.

Tellbe, Mikael. 2020. ”När tiden tar slut”, Dagboken med kyrkoalmanacka 2020–2021. Varberg: Argument. Sid. 57–59.

Tellbe, Mikael. 2020. ”Relationships among Christ-Believers and Jewish Communities in First-Century Asia Minor.” Oxford Handbook of the Book of Revelation. Ed. C. Koester. Oxford: Oxford University Press.

Tellbe, Mikael. 2021. ”Greco-Roman Religions and Philosophies.” Jesus, The New Testament, Christian Origins: Perspectives, Methods, Meanings. Red. D. Mitternacht och Anders Runesson. Sid. 84–114. Grand Rapids: Eerdmans

Tellbe, Mikael. 2021. ”’Därför finns det så många sjuka och klena ibland er…’ Om Herrens måltid som en social handling.” I Barmhärtighetens gemenskap: Festskrift för Roland Spjuth. Red. C.-M. Carlstein, M. Ledstam, B. Rasmussen och Fredrik Wenell. Sid. 221–236. Malmö: Spricka förlag

Tellbe, Mikael. 2022. ”’Mitt bland lampställen såg jag någon som var lik en människoson’: Kristologisk ecklesiologi och ecklesiologisk kristologi i Uppenbarelsebokens sändebrev.” Med Gud och hans vänskap: Festskrift till Sune Fahlgren. Red. Joel Halldrof och Jonas Ideström. Sid. 115–131. Malmö: Spricka förlag.

Artiklar

Vetenskapliga artiklar

Tellbe, Mikael. 1994. “The Sociological Factors Behind Philippians 3.1–11 and the Conflict at Philippi.” Journal for the Study of the New Testament 55 (1994), 97–121.

Tellbe, Mikael. 2005. “Nytestamentlig teologi AD 2005: en exegetisk och bibelteologisk uppdatering för predikanter”, Tro och liv 64 (2): 16–28.

Tellbe, Mikael. 2005. ”’Vi är dom vi inte är!’ Identitet och exklusivitet bland de tidiga kristna i Efesos”, Svensk Exegetisk Årsbok 70: 361–387.

Tellbe, Mikael. 2005. ”Porträtt av en despot? Funderingar kring en författares lästeknik (analys av Lena Anderssons Jesusbild)”, tidskriften NOD 4 (dec 2005), 16–20.

Tellbe, Mikael. 2009. “Paulus”. Artikel i Den kristna kyrkans historia, red. Jonathan Hill. Sid. 26–27. Örebro: Libris.

Tellbe, Mikael. 2010. ”De Efesoskristna: Teologisk mångfald och social identitet i den tidiga kristna rörelsen”, Svensk Teologisk Kvartalsskrift 86 (1): 4–12.

Tellbe, Mikael. 2013. ”Visionen av riket som vara i tusen år: Ett försök till tolkning.” Tidskriften Keryx 1(11), 30–39.

Tellbe, Mikael. 2014. ”Response to Hans Leander: The Complexity of Ethnicity.” Svensk Exegetisk Årsbok 79, 85–94.

Tellbe, Mikael, tillsammans med Lennart Boström. 2014. ”Vad är då en människa? En skiss till en biblisk människosyn.” Tidskriften NOD 3–4 (2014), 52–59.

Tellbe, Mikael. 2015. “Respons till Seth Erlandssons recension av Vad menar vi med att Bibeln är Guds ord? (Mikael Tellbe, Libris, 2015)”, i Biblicum: tidskrift för biblisk tro och forskning, 79(4), 187–189.

Tellbe, Mikael. 2017. ”Prayer and Early Christian Identity Formation in the Letter to the Ephesians”, Patristica Nordica Annuaria 32 (2017), 35–61.

Populära artiklar

Tellbe, Mikael. 1985. ”Det hotade äktenskapet (textutläggning av Mark 10:1–11).” Missionsbaneret 85-10-17, 5.

Tellbe, Mikael. 1985. ”Jesu lärjungar har ett dubbelt medborgarskap (textutläggning av Matt 22:15–22).” Missionsbaneret 85-10-24, 5.

Tellbe, Mikael. 1985. ”Den välsignade fruktan (textutläggning av Luk 12:4–7).” Missionsbaneret 85-10-31, 5.

Tellbe, Mikael. 1985. ”Förlåtelsen spränger matematikens snäva ramar (textutläggning av Matt 18:21–35).” Missionsbaneret 85-11-07, 5.

Tellbe, Mikael. 1988. ”Vad är sann andlighet? Andens verk i Korinthförsamlingen.” Undervisningsartikel i Missionsarbetet 88-05-26, 6.

Tellbe, Mikael. 1989. ”Församlingen är kallad att gestalta Jesus: kommentar till Lausannedeklarationen.” Undervisningsartikel i Missionsarbetet 89-04-13, 5.

Tellbe, Mikael. 1992. ”Församlingen – evangeliets bästa bärare.” Undervisningsartikel i Missionsarbetet 92-12-10, 50/51, 13.

Tellbe, Mikael. 1992. ”En jul i herdarnas fotspår.” Undervisningsartikel i Missionsarbetet 92-12-24, 52/53, 17.

Tellbe, Mikael. 1994. “Vad menar vi med att Bibeln är Guds ord?” Undervisningsartikel i Veckomagasinet Petrus 43 (1994), 18–21.

Tellbe, Mikael. 1994. “Behöver Bibeln tolkas?” Undervisningsartikel i Veckomagasinet Petrus 46 (1994), 16–19.

Tellbe, Mikael. 1995. ”Talanger till doms? (textutläggning av Matt 25:1–30).” Dagen 95-10-21, 18.

Tellbe, Mikael. 1996. ”Församlingen är död! (textutläggning av Upp 3:1–6).” Dagen 96-08-10.

Tellbe, Mikael. 1996. ”Ombytta roller (textutläggning av Luk 16:19–31).” Dagen 96-09-28.

Tellbe, Mikael. 1996. ”Identitetskris (textutläggning av Fil 3:20–21).” Dagen 96-11-16.

Tellbe, Mikael. 1996. ”Gud besegrar sig själv (textutläggning av Joh 1:14).” Dagen 96-12-28.

Tellbe, Mikael. 1997. ”Mer än medkänsla (textutläggning av Hebr 4:15–16).” Dagen 97-02-15.

Tellbe, Mikael. 1997. ”Jesus träder i i våra låsta rum (textutläggning av Joh 20:19–23).” Dagen 97-04-05.

Tellbe, Mikael. 1997. ”Den trefaldige Guden (textutläggning av Matt 11:25–30).” Dagen 97-05-24.

Tellbe, Mikael. 1997. ”Det perfekta en myt (textutläggning av Ef 4:1–6).” Dagen 97-08-30.

Tellbe, Mikael. 1997. ”Omskolad på höga höjder (textutläggning av Ma17:1–8).” Dagen 97-09-10.

Tellbe, Mikael. 1997. ”Staten och lärjungen (textutläggning av Matt 22:15–22).” Dagen 97-10-18.

Tellbe, Mikael. 1997. ”Omskakad i advent (textutläggning av Mal 4:1–2, 5–6).” Dagen 97-12-01.

Tellbe, Mikael. 1997. ”Nya rön och skrönor om Jesus”. Undervisningsartikel i Veckomagasinet Petrus 13/14 (1997), 20–23.

Tellbe, Mikael. 1998. ”Till den som tror sig ha tro (textutläggning av Matt 8:5–13).” Dagen 98-01-24.

Tellbe, Mikael. 1998. ”I nådens skola (textutläggning av 2 Kor 12:7–10).” Dagen 98-03-14.

Tellbe, Mikael. 1998. ”Bättre och bättre dag för dag (textutläggning av 2 Kor 4:16–18).” Dagen 98-05-02.

Tellbe, Mikael. 1998. ”Kärlekens förvaltare (textutläggning av 1 Joh 3:1–18).” Dagen 98-08-08.

Tellbe, Mikael. 1998. ”Vän med döden?! (textutläggning av Luk 7:11–17).” Dagen 98-09-26.

Tellbe, Mikael. 1998. ”Viktigt med en dömande Gud (textutläggning av 2 Pet 3:8–13).” Dagen 98-11-21.

Tellbe, Mikael. 1999. ”Vilket härligt möte! (textutläggning av Heb 2:9–10).” Dagen 99-01-15.

Tellbe, Mikael. 1999. ”Hopp för djävulens barn (textutläggning av 1 Joh 3:7–8).” Dagen 99-03-05.

Tellbe, Mikael. 1999. “Bibeln ger många bilder av att bli en kristen.” Undervisningsartikel i Veckomagasinet Petrus 99-06-24, 10–12.

Tellbe, Mikael. 1999. “Egentligen betyder millennieskiftet ingenting.” Undervisningsartikel i Veckomagasinet Petrus 99-11-12, 4–6.

Tellbe, Mikael. 1999. “Att tyda tecknen inför år 2000.” Undervisningsartikel i Veckomagasinet Petrus 99-11-19, 4–7.

Tellbe, Mikael. 1999. ”Nedräkningen har börjat: millennieskiftet i Bibelns ljus.” Undervisningsartikel i Hemmets Vän 99-03-11, 7.

Tellbe, Mikael. 1999. ”Våga trotsa de gudsfientliga makterna i samhället: millennieskiftet i Bibelns ljus.” Undervisningsartikel i Hemmets Vän 99-03-18, 7.

Tellbe, Mikael. 2000. “Kvar på jorden?” Veckomagasinet Petrus (dec 2000), 12–13.

Tellbe, Mikael. 2000. ”Första Petrusbrevet 1–2”. Textutläggningar till Bibeln Idag 2 (35): 28–32, 34.

Tellbe, Mikael. 2002. “Korset som försvann: Bristen på korsteologi i Korinth.” Veckomagasinet Petrus (dec 2002), 10–11.

Tellbe, Mikael. 2002. “Kroppen är mer än ett tillfälligt fodral: Bristen på kroppsteologi i Korinth.” Undervisningsartikel i Veckomagasinet Petrus (dec 2002), 4–5.

Tellbe, Mikael. 2002. “Symbolisk tolkning stävjar spekulationer om detaljer.” Debattartikel i Dagen 02-07-26, 13.

Tellbe, Mikael. 2003. “Paulus som bedjare: del 1.” Undervisningsartikel i Veckomagasinet Petrus (dec 2003), 8–9.

Tellbe, Mikael. 2003. “Paulus som bedjare: del 2.” Undervisningsartikel i Veckomagasinet Petrus (dec 2003), 11–12.

Tellbe, Mikael. 2003. “Uppenbarelseboken ger stöd för en kritisk hållning till EU.” Debattartikel i Dagen 03-08-08, 11.

Tellbe, Mikael. 2003. ”Första Thessalonikerbrevet 1–3”. Textutläggningar till Bibeln Idag 3 (38): 14–15, 17–18.

Tellbe, Mikael. 2004. “Gör en kritisk granskning av ’Reformationsbibeln’.” Debattartikel i Dagen 04-01-29, 11.

Tellbe, Mikael. 2004. “På Skaparens sida:  Uppenbarelsebokens budskap i ett skapelse- och miljöperspektiv.”

Undervisningsartikel i Veckomagasinet Petrus (9, 2004), 14–18.

Tellbe, Mikael. 2006. “Förvanskningen av Jesus utmanar kyrkan.” Debattartikel i Dagen 06-03-24, 3.

Tellbe, Mikael. 2006. ”Uppenbarelseboken 11–15”. Textutläggningar till Bibeln Idag 4 (41), 13–17.

Tellbe, Mikael. 2006. “The Story about Two Kings: Luke 2:1–7”, The Cradle and the Crown: A Regent College Advent Reader, Vancouver: Regent College Publishing.

Tellbe, Mikael. 2008. ”Andra Korinthierbrevet 5:1–8:7”. Textutläggningar i Bibeln Idag 2 (43), 60–64.

Tellbe, Mikael. 2008. “Den stora berättelsen.” Undervisningsartikel i Dagen 08-11-07, 16–17.

Tellbe, Mikael. 2009. “Drömmen om tusenårsriket.” Undervisningsartikel i Dagen 09-10-16, 16–17.

Tellbe, Mikael. 2009. “Kristet tänkande.” Undervisningsartikel i Dagen 09-08-21, 12–13.

Tellbe, Mikael. 2010. ”Apostlagärningarna 5–6”. Textutläggningar i Bibeln Idag, 45 (2), 69, 71–74.

Tellbe, Mikael. 2010. ”Gnosticismen: den tudelade andligheten.” Undervisningsartikel i Dagen (10-08-05), 12–13.

Tellbe, Mikael. 2010. ”Kommer Jesus tillbaka två gånger?” Artikelserie i Hemmets Vän, 45–46.

Tellbe, Mikael. 2010. “Guds rike är större”, undervisningsartikel i tidskriften Pilgrim.

Tellbe, Mikael. 2010. “Rikets folk”. Artikel i tidskriften Pilgrim 17(4), 6–11.

Tellbe, Mikael. 2010. ”Kommer Jesus tillbaka två gånger?” Undervisningsartiklar i Hemmets Vän, 101111 / 101118.

Tellbe, Mikael. 2011. 1 Samuelsboken 1–4. Textutläggningar i Bibeln Idag, 3 (46), 75, 77–81.

Tellbe, Mikael. 2011. ”Vi har en evangelikal bibelsyn.» Debattartikel i Dagen om bibelsyn (12-12-29), 3.

Tellbe, Mikael. 2012. ”Citat taget ur sitt sammanhang.” Debattartikel i Dagen om bibelsyn (12-01-19), 3.

Tellbe, Mikael. 2013. ”Guds rike är här och nu.” Kyrkpressen 13-09-26, 8–9.

Tellbe, Mikael. 2013. ”Odjurets märke”. NOD: Forum för tro, kultur och samhälle 4, 22–27.

Tellbe, Mikael. 2013. ”Därför handlar sista tiden om hopp.” Undervisningsartikel i Dagen 13-11-08, 18–19.

Tellbe, Mikael. 2014. ”Uppenbarelseboken 19–22”. Textutläggningar i Bibeln idag (49), 69–70, 72–75.

Tellbe, Mikael. 2014. ”En ny bibelöversättning – behövs det?”. Bibel (Svenska Bibelsällskapet) (1), 7.
Tellbe, Mikael. 2015. ”Därför gör Bibeln skillnad på tid och tid.” Undervisningsartikel i Dagen 15-04-24, 14–15.

Tellbe, Mikael. 2015. Första Korinthierbrevet 7. Textutläggningar i Bibeln Idag, 2 (50), 79–82.

Tellbe, Mikael. 2016. Markusevangeliet 9–10. Textutläggningar i Bibeln Idag, 1 (51), 63–71.

Tellbe, Mikael. 2018. Romarbrevet 9–11. Textutläggningar i Bibeln Idag, 2 (53), 18–26.

Tellbe, Mikael. 2018. ”Profetian ska uppmuntras och prövas.” Undervisningsartikel i Dagen 18­-08-21, 14­–15.

Tellbe, Mikael. 2018. ”När Guds ord blir ett ord från Gud.” Teologi & Ledarskap 16 (3), 14–21.

Tellbe, Mikael. 2018. ”Vårt tids profeter har talat.” Debattartikel i Dagen 18-10-11, 3.

Tellbe, Mikael. 2019. ”Första Korinthierbrevet 13–14”. Textutläggningar i Bibeln Idag 2 (54), 32–36.

Tellbe, Mikael. 2019. ”Önsketänkande att judiska kvinnor hade ledarroller. Replik i Dagen 19-11-20, 14.

Tellbe, Mikael. 2019. ”Livsavgörande erfarenheter.” Gåvan från ovan: Berättelser om en livskraftig rörelse. Kristen Samverkan Småland-Blekinge. Sid.123–124.

Tellbe, Mikael. 2020. ”Evangeliet förändrar lagens roll i våra liv”, Debattartikel i Dagen 20-11-18, 12–13.

Tellbe, Mikael. 2020. ”Sanning och konsekvens: Hur ska Bibelns tal om Guds rättfärdighet egenelitgen förstås?”, Pilgrim: En tidskrift för andlig vägledning 27 (3), 44–47.

Tellbe, Mikael. 2020. ”Som vi ber, så blir vi: om den identitetsformande bönen i Efesierbrevet”, Pilgrim: En tidskrift för andlig vägledning 27 (4), 40–43.

Tellbe, Mikael. 2021. ”Lukasevangeliet 22:1–46.” Textutläggningar i Bibeln Idag, 1 (56): 81, 83­–86.

Tellbe, Mikael. 2022. ”Vad ska man tro om helvetet?” Debattartikel i Dagen 22-05-09, 3.

Tellbe, Mikael. 2022. ”Uppenbarelseboken 16–19”. Textutläggningar i Bibeln Idag, 4 (57), 28–31, 33.

Tellbe, Mikael. 2023. Tolka tidens tecken. Svensk Pastoraltidskrift 65 (5): 13–18.

Tellbe, Mikael. 2023. ”När vägarna skildes åt”. NOD 4:4–7.

Recensioner

Tellbe, Mikael. 1989. Recension av Sven Reichmann, Från Nimrod till Antikrist (Stockholm: Den kristna bokringen, 1989) i Missionsbaneret (89-09-21), 11.

Tellbe, Mikael. 1991. Recension av Merill C. Tenney, Nya Testamentet talar (Dagen-huset, 1991) i Missionsarbetet, 34/1991.

Tellbe, Mikael. 1993. Recension av Bruce Milne, En handbok i kristen tro (Kumla: HFs förlag, 1993) i Trons Segrar, 33/1993: 11.

Tellbe, Mikael. 1995. Recension av René Kieffer, I närkamp med Bibeln (Verbum, 1994), i Tr & Liv 6 (54, 1995), 39­40

Tellbe, Mikael. 2001. Recension av Jean Paillard, Till det osägbaras lov: om Paulus erfarenhet av mysteriet (Libris, 2001) i Pilgrim, 2/2001.

Tellbe, Mikael. 2004. Recension av Steve Mason, Josephus and the New Testament, 2nd ed (Peabody: Hendrickson Publishers, 2003) i Svensk Exegetisk Årsbok, 69: 288–290.

Tellbe, Mikael. 2004. Recension av Richard N. Longenecker (ed.), Community Formation in the Early Church and in the Church Today (Peabody: Hendrickson Publishers, 2002) i Svensk Exegetisk Årsbok, vol 69: 286­–288.

Tellbe, Mikael. 2005. Recension av Tidsskriften TheologiaDagen (05-04-15).

Tellbe, Mikael. 2006. Recension av Paul Trebilco, Early Christians in Ephesus from Paul to Ignatius, Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 166 (Tübingen: Mohr Siebeck, 2004) i Svensk Exegetisk Årsbok, vol 71: 262–263.

Tellbe, Mikael. 2007. Recension av Magnus Zetterholm, Lagen som evangelium? Den nya synen på Paulus och judendomen (Lund: Studentlitteratur, 2006) i Svensk Exegetisk Årsbok, vol 72: 238–239.

Tellbe, Mikael. 2009. Recension av Jonas Gardell, Om Gud. Dagen (09-04-10).

Tellbe, Mikael. 2010. Recension av Holger Nilsson, Bibelns sista budskap (KM & Bornelings förlag, 2009). Dagen 100312.

Tellbe, Mikael. 2010. Recension av Seyoon Kim, Christ and Caesar: The Gospel and the Roman Empire in the Writings of Luke and Paul (Eerdmans, 2008) i Svensk Exegetisk Årsbok, vol 75: 208–210.

Tellbe, Mikael. 2010. Recension av Hans Furhagen, Bibeln och arkeologerna: Om tro, myter och historia (Natur och Kultur, 2010) i Dagen 101203.

Tellbe, Mikael. 2011. Recension av Yung Suk Kim, Christ’s Body in Corinth: The Politics of a Metaphor (Minneapolis: Fortress Press, 2008) i Svensk Exegetisk Årsbok, vol 76: 246–248.

Tellbe, Mikael. 2015. Recension av Gerson Lameck Mgaya, Spiritual Gifts: A Sociorhetorical Interpretation of 1 Corinthians 12–14 (Joensuu: Publications of the University of Eastern Finland, 2014), i Svensk Exegetisk Årsbok 80: 247–249.

Tellbe, Mikael. 2015. Recension av Carl Reinhold Bråkenhielm och Göran Möller (red), ”Tala om försoning: reflektioner över ett centralt tema i kristen teologi” (Verbum, 2015), Dagen 151204.

Tellbe, Mikael. 2016. Recension av Ole Jakob Filtvedt, The Identity of Israel and the Paradox of Hebrews (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 2.400 (Tübingen: Mohr Siebeck, 2015) i Svensk Exegetisk Årsbok 81: 239–241.

Tellbe, Mikael. 2016. Recension av Wesley Hill, Paul and the Trinity: Persons, Relations, and the Pauline Letters (Grand Rapids: Eerdmans, 2015) i Svensk Exegetisk Årsbok 81: 243–245.

Tellbe, Mikael. 2016. Recension av James Martin, ”Jesus: en resa genom hans liv” (Libris/Veritas, 2015), Dagen 160212.

Tellbe, Mikael. 2016. Recension av Svenska Bibelsällskapet, ”På väg: en resa genom Bibeln för migranter” (Svenska Bibelsällskapet, 2015), Dagen 160429.

Tellbe, Mikael. 2016. Recension av Mats G. Larsson, Paulus – Fördärvaren (Fri Tanke, 2016), Dagen 160610.

Tellbe, Mikael. 2017. Recension av Tom Wright, The Day the Revolution Began: Rethinking the Meaning of Jesus’ Crucifixion (London: SPCK, 2016) i Svensk Exegetsik Årsbok 82: 306–309.

Tellbe, Mikael. 2018. Recension av Larry W. Hurtado, Destroyer of the Gods: Early Christian Distinctiveness in the Roman World (Waco, Texas: Baylor University Press, 2016) i Svensk Exegetisk Årsbok 83: 243–-246.

Tellbe, Mikael. 2019. Recension av Olof Edsinger & Ray Baker, red, Bekänna färg: en antologi om kyrka och hbtq i en regnbågsfärgad värld (Apologia förlag, 2019), Dagen (19-04-17).

Tellbe, Mikael. 2020. Recension av Dale C. Allison Jr, The Historical Christ and the Theological Jesus (Grand Rapids: Eerdmans, 2009) i Svensk Exegetisk Årsbok 85: 211–215.

Tellbe, Mikael. 2021. Recension av Scot McKnight och B.J. Oropeza, Perspectives on Paul: Five Views (Grand Rapids, Michigan: Baker Academic, 2020), i Svensk Exegetisk Årsbok 86: 192–196.

Tellbe, Mikael. 2023. Recension av Karl Olav Sandnes, Var Paulus kristen? Har kirken forstått hans teologi och tro? (Follelse: Efrem forlag, 2021), i Svensk Exegetisk Årsbok 88: 267–270.

Opponentskap

Opponent 2001 på slutseminariet för Magnus Zetterholms avhandling Synagogue and Separation: A Social-Scientific Approach to the Formation of Christianity in Antioch (Lunds Universitet).

Opponent 2008 på slutseminariet för Rikard Roitto, Behaving as a Christ-Believer: A Cognitive Perspective on the Experience of Identity and Behavior Norms in the Pauline letter to the Ephesians and the Early Christ-Movement (Linköpings universitet).

Opponent 2013 på slutseminariet för Gerson Mgaya, Spiritual Gifts: A Sociorhetorical Interpretation of 1 Corinthians 12–14 (Joensuu University, Finland).

Opponent 2014 på disputation för doktorsavhandling, Gerson Lameck Mgaya, Spiritual Gifts: a Sociorhetorical Interpretation of 1 Chorinthians 12–14 (Joensuu University, Finland).

Opponent 2014 på disputation för doktorsavhandling, Ole Jakob Filtvedt, The Identity of Israel and the Paradox of Hebrews (Meninghetsfakulteten, Oslo, Norge).

Betygsnämnden 2014 för doktorsavhandling, Magnus Evertsson, Liknelser och läsningar: Reception av liknelseberättelser ur Lukasevangeliet, kapitel 10–15, i predikoutkast för Svenska kyrkan 1985–2013, Skellefteå: Artos förlag, 2014 (Lunds universitet).

Opponent 2017 på slutseminariet för Martin Wessbrandt, Transformed Readings: Negotiations of Cult in Paul, Hebrews, and First Clement (Lunds universitet).

Betygsnämnden 2018 för doktorsavhandling, Daniel Hjort Jesus the True Leader: The Biographical Portrait of Jesus as Leader in the Gospel of Matthew (Lund universitet).

Opponent 2020 på slutseminarium för Tobias Ålöw, The Meaning and Uses of βασιλεία in the Gospel of Matthew. Semantic Monosemy and Pragmatic Modulation (Göteborgs universitet).

Opponent 2020 för disputation för doktorsavhandling, Matthias Sånglöf‚ The Spirit in Paul and John: A Comparative Analysis (Uppsala universitet).

Betygsnämnden 2021 för doktorsavhandling, John-Christian Eurell, Peter’s Legacy in Early Christianity: The Appropriation and Use of Peter’s Authority in the First Three Centuries (Enskilda Högskolan Stockholm).