Åsa Molin

Åsa Molin

Lärare

0707-65 85 30

asa.molin@altutbildning.se

Utbildning och examina

2004 Folkhögskolelärarexamen, Linköpings Universitet
2008 Teologie kandidatexamen 210 hp, Örebro Teologiska Högskola
2021 Examen Master inom ledarskap och församlingsutveckling, Ansgar Teologiska högskola, Norge.

Anställningar och uppdrag

2013- Lärare, Örebro Teologiska Högskola
2000-2013 Lärare i bibelkursen, Liljeholmens folkhögskola
2012- Lärare, Akademi för Ledarskap och Teologi
Ingår i redaktionsgruppen för NOD Tidskrift för tro, kultur och samhälle

Publikationer

Molin, Åsa. Hemvägen: En slags andlig dagbok. Örebro: Libris, 2016.
Halldorf, Joel & Åsa Molin (red.). Söndag: Gudstjänst i en ny tid. Örebro: Libris, 2015.
Molin, Åsa. Himlen omfamnar jorden. Örebro: Libris, 2007.
—. Och hjärtat vänder sig om. Örebro: Libris, 2005.
Regelbunden skribent i tidningen Dagen sedan 2010.