Håkan Kenne

Håkan Kenne

Lärare

0709-82 02 30

hakan.kenne@altutbildning.se

Utbildning och examina 

(uppställning med slutåret i kronologisk ordning) 

2004 Teol Kand med huvudinriktning Tros- och livsåskådningsvetenskap, Lunds Universitet 
2007 Fil Mag i Religionsvetenskap, Lunds Universitet, teologistudier i Göteborg, Köpenhamn och Lund  
2007-12-18 till 2008-09-08 Påverka genom coaching, Fortbildningskurs gm Arbetshälsa i Sverige AB
2011 Ledarskap och coaching, Mittuniversitetet, 15 hp
2014 Det coachande förhållningssätt, 4 dagars utbildning gm Polhage & Lundberg 
2023 Masterexamen med inriktning på Systematisk teologi, ALT

Anställningar och uppdrag 

1992 – 1995 Kursansvarig bibelskola Närmare Målet, Helsingborg
1995 Församlingsgrundande i Landskrona
1995 – Pastor i församlingen Livsglädje Landskrona (EFK)
2000 – 2002 Lärare på Skandinavisk Akademi för Ledarskap och Teologi (SALT), Hyllie Park Folkhögskola, inlånad från församlingen Livsglädje Landskrona
2003 – Lärare SALT och fortsatt tjänst på Akademi för Ledarskap och Teologi via Hyllie Park Folkhögskola 
2019 – EFKs förtroenderåd. 

Publikationer 

Monografi 

Kenne, Håkan. 2011. Smågruppsledarutbildning – ledarhandledning. Stockholm: Studieförbundet Bilda. 

Artiklar 

Kenne, Håkan. 2018. ” Det goda samtalet i den mindre gruppen”. Teologi & Ledarskap 2018/1 

Jonegård, Magnus & Håkan Kenne. 2021. ”Ledarskap, makt och legitimering” i Entusiastisk kristendom & fanatism i Knutby. Reflektioner och lärdomar från ett forskningsprojekt redigerad av Ulrik Josefsson & Magnus Wahlström. Forskningsrapporter från Institutet för pentekostala studier nr 8. Alvik, 83–114. 

Kenne, Håkan. 2021. ”Församlingssamtal: Tillsammans söka Guds vilja” i Barmhärtighetens gemenskap. Festskrift för Roland Spjuth. Redigerad av Carl-Magnus Carlstein, m fl. Malmö: Spricka förlag, 109–120. 

Rapporter och utvärderingar 

Hallenius, Mikael, Maria Karlsson & Håkan Kenne. 2021. Vad händer när sfi bedrivs i en församlingsmiljö? Ett utvärderingsprojekt beställt av Hyllie Park Folkhögskola. Örebro: Akademi för Ledarskap och Teologi.